ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Liepājas universitāte (LiepU) izsludina pieteikšanos doktorantūras studiju programmā “Jauno mediju māksla” nākamajam studiju gadam, kas sākas 2019. gada 28. janvārī. “Jauno mediju mākslas” doktorantūra ir akadēmiska studiju programma, kas izmanto praksē balstītu pieeju jaunu zināšanu radīšanā. Tā ir vienīgā doktorantūra Latvijā, kas paredzēta tieši māksliniekiem. Studiju programmā līdzās akadēmisko un teorētisko zināšanu apguvei, studenti nodarbojas ar mākslas praksi, kurā tiek iekļautas jaunās tehnoloģijas, sadarbība ar zinātni vai interdisciplināras studijas.

Doktora studiju programmas forma ir pilna laika un ilgst 3 gadus. Iegūtais grāds – doktora grāds mākslas zinātnē.

Pieteikuma termiņš (veidlapas iesniegšana ar tēmas pieteikumu): 20.12.2018.
Pieteikuma apstiprināšana: līdz 14.01.2019.

Eksāmens  (projekta prezentācija / intervija):  18.01.2019
Dokumentu iesniegšana Liepājas Universitātē:  no 14.01.2019 – 18.01.2019.

Studiju līgumu slēgšana: 24.01.2019 - 25.01.2019

Studiju programmas mērķis ir sekmēt jaunu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju un starpdisciplinārās mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos. Studiju programmas radošie projekti fokusējas inovāciju tehnoloģijās, starpdisciplinārās mākslas praksēs, skaņā, audiovizuālajos medijos, interaktivitātē. Programma ir balstīta uz individuālu, patstāvīgu pētniecību. Klātienes tikšanās notiek trīs reizes gadā kopīgu semināru formā (viena nedēļa), kas notiek Liepājā un partneru institūcijās citviet Latvijā – RISEBA telpās Rīgā un “SERDE” rezidenču centrā Aizputē.

ndividuālās studijas un patstāvīgais darbs var norisināties Mākslas pētījumu laboratorijas (MPLab) telpās, kas atrodas Liepājas Universitātes ēkā Kūrmājas prospektā 13. Laboratorijas telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo tehnisko bāzi un mediatēku. Studentiem ir iespēja izmantot arī Jauno mediju kultūras centra RIXC pieejamos resursus Rīgā, Lenču ielā 2. Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas, kā arī iespēja pieteikties Erasmus+ apmaiņai Alto Universitātē Somijā.

Doktorantūras studiju programma “Jauno mediju māksla" ir licencēta akadēmiskā programma Liepājas Universitātē, kas darbojas kopš 2013. gada. Tuvākajā laikā doktorantūras studiju programma plāno apvienoties ar Latvijas Universitāti un RISEBA. Tāpat turpināsies sadarbība ar Aalto universitāti Somijā, kā arī Viļņas Mākslas akadēmiju, Nidas mākslas koloniju, veidojot kopīgu doktorantūras programmu, lai nodrošinātu dinamiskākas un interesantākas studijas.

Lai pieteiktos nākamajam studiju gadam, līdz 20.12.2018 jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa (aprakstīts pētījuma pieteikums) angļu valodā uz: rasa.smite@rixc.org. Termiņš: 20.12.2018.

Pieteikuma anketa pieejama: http://mplab.lv/lv/izglitiba/5/).

Pieteikumu izskatīšana un apstiprināto/noraidīto pieteikumu izziņošana: līdz 14.01.2019.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas, dokumenti jāiesniedz Liepājas Universitātē (Liepājā, Lielā ielā 14, 274a kabinetā no plkst. 9:00 – 16:00.) Dokumentu iesniegšana norisināsies 2019. gada janvāra beigās. Precīzi datumi tiks izziņoti www.liepu.lv

Studiju process sākas februārī, 2019, tūlīt pēc universitātes apstiprinājuma saņemšanas par uzņemšanu un pirmā obligātā semināra nedēļa notiks no 11. līdz 15. februārim, 2017 (Rīgā).

Vairāk informācijaswww.mplab.lv, rakstot uz – rasa.smite@rixc.org vai pa tālruni: +371 26546776 (Rasa Šmite).

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)