ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

No 2020.gada 8.līdz 10.oktobrim norisināsies RIXC Mākslas un zinātnes festivāls “Ekodati”, kā arī starptautiskā konference “Open Fields 2020”, kas Rīgā un online pētīs “ekosistēmātiskas perspektīvas”. Šī gada festivāla mērķis ir ne tikai vairot izpratni par dzīvo organismu savstarpējo atkarību vienam no otra un savas apkārtējās vides, bet arī atklāt savienojumu tīklu, kurā savijas bioloģiskās, sociālās un tehnozinātniskās sistēmas, dzīvie un digitālie dati, mākslinieciskā un zinātniskā pieeja.

Festivāla “Ekodati” mērķis ir kļūt par vietu mākslinieciskām intervencēm un kritiskām diskusijām, pulcējot kopā zinātniekus un māksliniekus, kuri strādā ar ekosistemātiskām perspektīvām, izmanto tehnozinātniskus rīkus un rada jaunu estētiku, lai risinātu mūsdienu izaicinājumus un paredzētu nākotni, kas veicinātu “zemes līdzpastāvēšanu” (Latūrs).

Festivāla programmas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies simpozijs un izstāde “Ekodati”; online norisināsies konference “Open Fields 2020”, kā arī online un klātienē notiks mākslinieciskas intervences, video seansu programma, virtuālu bio/eko-mākslas darbu demonstrācijas un performances, kuras ir radījuši jaunie mākslinieki no Rīgas, Liepājas, Bāzeles, Karlsrūes un Bostonas.

Šī gada festivāls norisinās sadarbībā ar Estētiskās prakses un teorijas institūta (FHNW, Bāzele, Šveice) pētnieku komandu “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika”. “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika” ir projekts, ko finansē Šveices Nacionālais Zinātnes fonds (SNSF), kas atklāj jauno mediju, tehnoloģiju un tehno-zinātnisko metožu lomu mākslā, vairojot ekoloģiskā uztveri un tā izpratni.

https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hgk/institute/institut-asthetische-praxis-und-theorie/forschung/ecodata-ecomedia-ecoaesthetics  

Festivāls norisinās programmas “Radošā Eiropa” atbalstītā projekta “Green Revisited. Encountering Emerging Naturecultures” (Zaļš/Atmaskots. Sastopoties ar topošajām dabas kultūrām) ietvaros.

http://green.rixc.org 

 

KONFERENCE

Open Fields 2020: Ekodati

2020.gada 9.-10.oktobris, online

Konference “Open Fields” ir ikgadēja konference, kas norisinās RIXC festivāla ietvaros un pulcē starptautiskus pētniekus un māksliniekus, lai apspriestu mākslinieciskus pētījumus, mākslas mainīgo lomu sabiedrībā un mākslas un zinātnes mijiedarbību. Šī gada konference “Open Fields: Ekodati” pirmo reizi norisināsies virtuāli, tomēr tā būs (tematiski) saistīta ar izstādi un klātienē esošo RIXC festivāla programmu, tādējādi paplašinot telpu diskusijām par mūsdienu izaicinājumiem un mākslas lomu to risināšanā. 

 

PIETEIKŠANĀS

Mēs aicinam  pieteikties starpdisciplinārus pētniekus, māksliniekus, māksliniekus-pētniekus, dizainerus, doktorantūras studentus, kuratorus, mediju teorētiķus, mākslas vēsturniekus, zinātnes filozofus, kultūras novatorus, biohakerus, kritiskos inženierus un datu dizainerus, kā arī zinātniekus, kuru specializācijas ir saistītas ar citām jomām - ar bioloģiju, ekoloģiju, klimatu, vidi, digitālajām humanitārajām un sociālajām zinātnēm, atjaunojamo enerģiju; kā arī tos, kas nodarbojas ar “ekoloģiskajām tehnoloģijām” un redz to potenciālu saistībā ar mākslu. Mēs aicinam iesniegt pieteikumus saistībā ar zemāk norādītajām tēmām:

Tēmas:

Ekoloģiskās tehnoloģijas

Bioloģiskā un digitālā atkārtota savienošana

Biloģiskā sajušana un ekoestētika (BioSensing un EcoAesthetics)

Atjaunojamā nākotne un ekosistemātiskā perspektīva

Zaļš/atmaskots - sastopot topošās dabas kultūras

Dzīvie dati, MI un tīklu vizualizācijas

 

Konferences pieteikumam jāsastāv no:

* nosaukuma un kopsavilkuma (200 vārdi),

* 5–6 atslēgvārdiem,

* īsas autora biogrāfijas (120 vārdi).

 

Pieteikšanās termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 10. jūlijam!

Lūdzu, iesniedziet pieteikumus tiešsaistē:

https://openfields2020.rixc.lv/openconf.php

 

IZSTĀDE

Ekodati

2020.gada 9.oktobris-17.novembris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Tā kā šī gada festivāls notiek sadarbībā ar pētnieku grupu “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika”, ko vada pētniece un teorētiķe Ivonna Volkārta (Bāzele, Šveice), festivāla programmas ietvaros norisināsies izstāde “Ekodati”, kas no 2020.gada 9.oktobra līdz 17.novembrim būs apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē.

Izstādes atklāšanas programma norisināsies no 2020.gada 8.līdz 9.oktobrim. Programmas ietvaros notiks simpozijs “Ekodati”, kurā piedalīsies projekta “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika” galvenie zinātnieki un mākslinieki-pētnieki - Markus Mīders (Marcus Maeder), Rasa Šmite un Alīna Veijata (Aline Veillat). Simpozija mērķis ir iepazīstināt ar SNSF finansētā pētījuma “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika” (2017-2020) kontekstu un rezultātiem, kas atklāj jauno mediju, tehnoloģiju un tehno-zinātnisko metožu lomu mākslā, vairojot ekoloģiskā uztveri un tā izpratni.

Izstādē ir iekļauti divdesmit mākslas darbi, ko ir radījuši starptautiski atzīti mākslinieki, kuri darbojas mediju mākslas, zinātnes un ekoloģijas jomās - Ursula BIEMANN, Sarah BURGER, Marcus MAEDER, Eva & Franco MATTES, Francois KNOETZE, Diana SCHERER, Maayke SCHURER, SEMICONDUCTOR, Rasa SMITE, Raitis SMITS, Susana SOARES, Tamiko THIEL and /P, Leena ja Oula A. VALKEAPÄÄ, VARVARA & MAR, Aline VEILLAT, Elaine WHITTAKER.

 

Konferences OPEN FIELDS 2020 priekšsēdētāji un izstādes EKODATI kuratori:

Rasa ŠMITE, Raitis ŠMITS (Latvija), Ivonna Volkārta (Yvonne VOLKART, Šveice)

RIXC festivālu producē Jauno mediju kultūras centrs RIXC. Konferenci “Open Fields 2020” organizē RIXC un Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (MPLab) (Liepāja, Latvija).

Festivāla producente: Agnese Baranova (agnese@rixc.org)

Preses un informācijas koordinatore: Līva Siliņa (rixc@rixc.org)

E-pasts saziņai: rixc@rixc.org

Telefona numuri: +371 29635167 (Agnese Baranova), +371 26546776 (Rasa Šmite)

Adrese: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Lenču iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija.

 

Atbalsts un partneri:

Projektu “Green Revisited” atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”, Latvijas Valsts kultūrkapitālfonds, Rīgas dome, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Gētes institūts Rīgā, fonds “Pro Helvetia”, Šveices vēstniecība Latvijā.

Pētījumu “Ekodati-Ekomēdiji-Ekoestētika” finansē Šveices Nacionālais Zinātnes fonds (SNSF), atbalsta Estētiskās prakses un teorijas institūts (IAeP) Mākslas un dizaina akadēmijā Bāzelē (FHNW, Šveicē) sadarbībā ar Šveices Meža, Sniega un Vides pētniecības federālo institūtu (WSL).

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)