ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Rasa Šmite un Raitis Šmits, "Atmosfēriskais mežs" (2020). VR datu vizualizācija.

Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus, kas bija apskatāmi laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, Purvīša balvai pirmajā pusgadā nominēti RIXC mākslinieku Rasas un Raita Šmitu, kā arī Ērika Apaļā un Ginta Gabrāna darbi.

Purvīša balvai nominētais Rasas un Raita Šmitu darbs Atmosfēriskais mežs (2017–2020), kas ir apskatāms mākslas un mediju centra ZKM Karlsrūē (Vācija) organizētajā izstādē Kritiskās zonas – Zemes politikas observatorijas (22.05.2020.–28.02.2021.), vizualizē komplicētās attiecības starp mežu, klimata pārmaiņām un atmosfēru. Darbs ir balstīts uz trīs gadu garumā veikta mākslinieciska pētījuma, kas norisinājās Šveices mežos - senos Alpu skujkoku mežos, kas cieš no sausuma un kurus Šveices zinātnieki ir pārveidojuši par “dzīvo observatoriju”.

Koki ne tikai ražo skābekli, bet arī elpo paši. Koki izdala lielu daudzumu gaistošo organisko savienojumu, ko mēs uztveram kā meža smaržu. Zinātnieki jau ilgi ir zinājuši par saistību starp smaržojošo mežu un klimata sasilšanu, bet nav precīzi zinājusi šīs saistības ietekmi un mērogu. Kamēr daži uzskata, ka stiprā priežu meža smarža norāda uz to, ka klimata pārmaiņas varētu tikt ierobežotas, citi domā, ka gaistošās emisijas varētu pasliktināt globālo sasilšanu. Paredzēt gaistošo emisiju ietekmi ir izrādījies daudz grūtāk nekā domāts…

Mākslas darbs “Atmosfēriskais mežs” atklāj saistības, vizualizējot datus, kas ilustrē gaistošās emisijas un sveķu spiedienu priedēs vienā augšanas sezonā. Skatītājs var pārvietoties starp kokiem, kas izplata gaistošās emisijas, vērot mežu no apakšas un izsekot ceļam cauri koka stumbram līdz koku galotnēm, vērojot savstarpejo mijiedarbību starp Zemes ekosistēmām un atmosfēru. Lai gan gaistošo emisiju ietekmi vēl joprojām ir neskaidra, vizualizētās saistības parāda, ka klimatu pārmaiņu ietekmē nākotnē cilvēki pieredzēs smaržīgāku un “atmosfēriskāku” mežu.

"Rasas Šmites un Raita Šmita mākslas darbs Atmosfēriskais mežs, kurš tiek eksponēts Bruno Latūra un Pītera Veibela kurētāja izstādē Kritiskās zonas – Zemes politikas observatorijas, reprezentē jau nākamo mākslas spirāles vijumu tehnoloģiskajā neospirituālismā, iezīmējot vismaz trīs vērā ņemamas kvalitātes: Pirmkārt, tas ir mākslinieciskais pētījums. Respektīvi mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi ir izmantoti nevis jebkāda veida refleksijai, bet jaunu zināšanu radīšanai. Tā objekts ir Šveices Alpu skujkoku meži, kuri šobrīd cieš no sausuma, un tajos radītā "dzīvā observatorija". Otrkārt, pateicoties virtuālajam tehnoloģijām, tas ir reizē globāls un reizē lokāls, tas vienlaikus pievēršas pētnieciskai un politiskai ekoloģijai, tas liek mums pārvērtēt mūsu attieksmi pret mūsu planētu un piedalās diskusijā par zemes (Gajas) dekolonizāciju. Treškārt, tas gluži vienkārši ir labākais zināmais virtuālo tehnoloģiju radītais mūsdienu ainavas mākslas piemērs. Tas ir estētiski bagātinošs. Tas ir meditatīvs. Tas ļauj atgūt zaudēto harmoniju un līdzsvaru. Tas nes mieru," izvēli pamato Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) profesors un prorektors studiju un zinātniskajā darbā Dr. art. Andris Teikmanis.

Šī nav pirmā reize, kad Rasa un Raitis Šmiti tiek nominēti Purvīša balvai. 2019.gadā Rasa un Raitis Šmiti tika nominēti Purvīša balvai par savu izstādi Mikropasauļu svārstības. Izstādē ''purva bateriju darbības vizualizācija un akustisks dabas slēptās enerģijas ieraksts veido aizraujošu stāstu par nezināmo'', ekspertu izvēli pamatojot, saka mākslas zinātniece Inese Riņķe.

Purvīša balva tika iedibināta 2008. gada sākumā ar mērķi regulāri un sistemātiski apzināt aktuālos notikumus un novērtēt izcilāko sasniegumu Latvijas profesionālajā vizuālajā mākslā, veicināt Latvijas mākslas procesa intensitāti, jaunu projektu un oriģinālu ideju attīstību, popularizēt Latvijas mākslinieku radošos panākumus gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām.

Balva tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kas dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām. Par balvas laureātu kļūst autors, kurš saņēmis augstāko ekspertu un īpaši izveidotas žūrijas vērtējumu. Balvas apjoms ir 28 500 EUR (ieskaitot nodokļus). Līdz šim tā ir lielākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā.

http://www.purvisabalva.lv/

 

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)