ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

RIXC publicitātes foto.

Jauno mediju kultūras centrs RIXC piedāvā unikālu iespēju 30 interesentiem, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, piedalīties starptautiskā ideatonā, ko organizē MEET digitālās kultūras centrs Milānā. Ideatons ir īsa, intensīva, darbsemināram līdzīga pieredze, kuras mērķis ir meklēt risinājumu kādam no aktuālākajiem mūsdienu pārbaudījumiem.

30. oktobrī dalībniekiem būs iespēja piedalīties Zoom konferencē un diskusijā par tēmu “Dažādība un sociālā iekļaušana” un kopīgi meklēt atbildi uz jautājumu: “Kā caur mākslu, dizainu un digitālo radošumu, izveidot iekļaujošāku un daudzveidīgāku Eiropas Savienību?”

Ideatons norisināsies starptautiskā “AUGE | Augmentētā Eiropa” projekta ietvaros, ko organizē MEET Mediju mākslas centrs Milānā, Public Art Lab Berlīnē, MADE Group Grieķijā, kā arī RIXC centrs Latvijā. Ar šādu mērķi tiks organizēti 4 ideatoni  Milānā, Berlīnē, Rīgā un Saloņikos - no 2020.gada oktobra līdz 2021. gada maijam - iesaistot vairāk nekā 140 jauniešu katrā no tiem (50 uz vietas + 30 tiešsaistē katrā no pilsētām). Katrā ideatonā klātienē piedalīsies dalībnieki no attiecīgās valsts, taču pateicoties sociālajiem medijiem, pieslēgties tiešsaitē varēs arī jaunieši no citām valstīm. Katrs ideatons fokusēsies uz kādu Eiropai aktuālu problēmu, lai tādējādi satuvinātu Eiropas pilsoņus un veicinātu aktīvu iesaisti kopīgā vīzijā: klimata pārmaiņas/ dažādība un sociālā iekļaušana/ ārpus nacionalitātēm: savienojot cilvēkus un vietas/ jaunatne, nākotne un stārtapi.

Ja vēlies paplašināt savu redzesloku, uzklausīt viedokļus un dalīties informācijā, un idejās ar citiem jauniešiem, izmanto iespēju!

Sūti pieteikumu līdz 30. septembrim uz e-pastu rixc@rixc.org, norādot  savu  vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un īsu motivācijas vēstuli (apmēram 1000 rakstzīmes).

Ja esi ieinteresēts piedalīties arī Latvijas ideatonā, kas norisināsies klātienē, Liepājā, 28. novembrī par tēmu “Klimata pārmaiņas”, sūti atsevišķu pieteikumu uz norādīto e-pasta adresi! 

 

Projekta “AUGE | Augmentētā Eiropamērķis ir sekmēt digitālo tehnoloģiju un digitālās jaunrades izmantošanu aktīvismā. Projekts tapis, lai veicinātu jauniešu līdzdalību politiskās debatēs par Eiropas nākotni, ļaujot dalīties ar novatoriskām idejām un kopīgi veidojot jaunu izpratni par ES, kā arī nostiprinot piederības sajūtu Eiropai. 

AUGE ietver dubultnozīmi vārdam “augmentēts”:

 • Tā ir internacionāla jauniešu kopiena, kas, pārvarot kultūras un valodas barjeras, tiekas gan klātienē, gan tiešsaitē, lai kopā radītu jaunas idejas Eiropas nākotnei. 

 • Tā ir atjaunota un jēgpilna izjūta par Eiropu, kuras pamats ir balstīts pagātnē un skats ir vērsts nākotnē, koncentrējoties uz dažādām  sabiedrības problēmām un to, kādu ieguldījumu ES politikā var dot jaunieši. 

Kā “Augmentētā Eiropa” varētu palīdzēt jaunajai paaudzei  pārsniegtu valstu robežas un kulturālas barjeras?

Mūsdienu digitālās tehnoloģijas ļauj izveidot “augmentētas” informācijas telpas, kurās cilvēki no dažādām valstīm var satikties tiešsaitē un kopīgi radīt jaunas idejas un koncepcijas.

AUGE īpaši pievērsīsies divām pieejām:

 1. Sociālo mediju atlasei: tiešsaistes mediju kustībai, kas apvieno tradicionālo mediju saturu, sociālo kontaktu un tiešsaites kopienu veidošanu, lai tīmeklī dalībniekiem izveidotu unikālu pieredzi.

 2. Pilsētu sasaistei:  mērķis ir tiešsaitē izplatīt māksliniecisko un sociālo saturu, dodot pilsoņiem iespēju tieši piedalīties satura kopradīšanā. 

Pirmais ideatons norisināsies 30. oktobrī un to organizēs MEET, atklājot tēmu “Dažādība un sociālā iekļaušana”. Savukārt Latvijas ideatons klātienē norisināsies 28. novembrī Liepājā, kurā tiks meklēti risinājumi klimata pārmaiņām.

 

PIRMS IDEATONA

Katrs mākslas centrs precīzi definē pētāmo problēmu, kas tiks apskatīta ideatona laikā.

Pētījuma rezultātā tiks radīta īsa atskaite (prezentācijas formā)

 • sniedzot ieskatu problēmā

 • definējot tēmu, uz ko fokusēties (piemēram, ne tikai “iekļaušana”, bet “LGBT tiesības”)

 • piedāvājot jautājumu, uz ko varētu meklēt atbildi (Kā mēs varētu…?)

1 nedēļu pirms ideatona prezentācija tiks nosūtīta projekta partneriem un dalībniekiem.

Papildus prezentācijai, dalībniekiem tiks nosūtīts aicinājums dalīties ar idejām. Tiks uzdots specifisks jautājums (Kā mēs varētu…?) saistībā ar ideatonu, uz kuru būs gara teikuma formā (300 rakstzīmes) jāsniedz atbilde.

Noteiktā ideatona organizētājs analizēs nosūtītās idejas un vizualizēs tās ar aplikāciju Mural.

 

IDEATONA PROGRAMMA

09.30 - 10.00 

Iepazīšanās

Koordinatori izskaidros ideatona kārtību, kādi būs galvenie dienas izaicinājumi, kurus vajadzēs risināt un kādi līdzekļi un metodes tiks izmantoti.

Koordinators iepazīstinās ar idejām, kuras dalībnieki nosūtīja pirms ideatona, vizualizētām aplikācijā Mural.

10.00 - 11.20

Prāta vētra (grupu darbs klātienē)

Dalībnieki klātienē tiks sadalīti 4 grupās (katrā pa 12 cilvēkiem)

Sākot ar dalībnieku iepriekš nosūtītajām idejām, katras grupas koordinators stimulēs un vadīs diskusiju strukturētāku ideju radīšanai.

Katras grupas radītās idejas tiks vizualizētas aplikācijā Mural.

11.20 - 11.30

Pārtraukums

11.30 - 13.00
Plenārsēde aplikācijā Zoom

Savienošanās ar citiem mākslas centriem tiešsaistē (15 min)

Centrs, kas ir attiecīgā ideatona organizētājs, uzsāk Zoom sesiju un savienojas ar dalībniekiem no pārējiem 3 centriem. Kopā piedalīsies 140 dalībnieki + 16 koordinatori.

Īss kopsavilkums un sasveicināšanās ar pārējiem dalībniekiem.

Runa (15 min)

Speciālists ideatona tēmā veiks īsu uzrunu.

Idejas prezentācija (20 min)

Koordinatori iepazīstinās ar idejām, kuras tika radītas rītas sesijas laikā.

Katrs koordinators veiks iepazīstināšu ar idejām 5 minūšu garumā.

Q&A (20 min)

Dalībnieki, kas pievienojās ideatonam online, diskutēs un apspriedīs piedāvātās idejas, gan čatā, gan video formātā.

Jaunie viedokļi un idejas tiks iekļauti Mural vizualizācijā.

Balsošana un izvēle (10 min)

Visi dalībnieki piedalīsies balsošanai, lai balsotu par 3 idejām no piedāvātajām idejām Mural vizualizācijā.

Idejas ar vislielāko balsu skaitu tiks izvēlētas un realizētas pusdienlaika sesijā.

13.00 - 14.00

Pusdienas

14.00 - 14.30

Koncepcijas izstrāde (plenārsēde klātienē)

Dalībnieki klātienē diskutēs, kā realizēt izvēlētās idejas.

Pēc diskusijas dalībnieki sadalīsies komandās, lai kopīgi strādātu pie atškirīgiem idejas aspektiem.

14.30 - 17.00

Idejas realizācija (grupu darbs klātienē)

Katra grupa izveidos prezentāciju, lai realizētu galveno ideju

 • mērķauditorija

 • lietotāja mijiedarbība ar ideju

 • realizācijas plāns

 • skices vai attēli

17.00 - 17.30 

Idejas noslēguma prezentācija (plenārsēde klātienē)

Šī sesija tiks ierakstīta un nosūtā aplikācijā Slack visiem dalībniekiem.

 

Projektu AUGE finansē Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”. Projekta līderis MEET / Milāna - IT, partneri: Public Art Lab / Berlīne - DE; RIXC / Rīga - LV; MADE Group / Saloņiki - GR.

Sīkāka informācija:

https://www.meetcenter.it/it/augmented-europe-auge/

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)