ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Irbenes radioteleskops RT-32. Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs, Latvija. Foto: Rasa Šmite

Šīs nedēļas nogalē no 11. līdz 12. jūnijam RIXC rezidencē “Lauki” (Talsu rajonā, mājās “Saliņas”) un Irbenes radioteleskopā norisināsies starpdisciplinārs Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas, zinātnes un zaļā dizaina simpozijs par “Vairāk nekā cilvēku” (More-than-Human) ekoloģijām, kura ietvaros norisināsies mākslinieku, zinātnieku un dizaineru vadītas radošās darbnīcas un diskusijas par dabas, atjaunojamās enerģijas, zinātnisko datu un sensoro tehnoloģiju praksi un metodoloģiju, veidojot starpdisciplināru platformu dialogam un plašākām diskusijām par ilgtspējīgas nākotnes vīzijām mākslā, zinātnē un dizainā. Simpoziju organizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar starpdisciplināru Ziemeļvalstu-Baltijas mākslinieku, pētnieku un organizāciju tīklu State of the Art (SOTAN).

Programma

Sestdiena, 2022. gada 11. jūnijs

1. diena: “Vairāk nekā cilvēku” ekoloģijas
Norises vieta: RIXC “Lauku” rezidence “Saliņu” lauku mājā (Talsi)

10.30-12.30  [Vairāk nekā cilvēku ekoloģijas. 1. sesija] Renewable Futures Laboratorija: Ziemeļvalstu-Baltijas prakse un Eiropas Zaļais kurss
Moderatores: Rasa Šmite un Maija Demitere

10.30 - Maija Demitere. Dziļā ilgstspējība (15 min)

10.45 - Anna Priedola. Ēdiens


11.00 - Signe Pelne. Vardarbīgā mežsaimniecības prakse Baltijā

11.15 - Ola Arent. Pilsētas sabiedriskie dārzi

11.30-12.30 - Diskusijas

14.00 - 16.00  [Vairāk nekā cilvēku ekoloģijas. Radošā darbnīca: Atjaunojamā Enerģija] 
Raitis Šmits & Rasa Šmite. Dīķa baterija – radošā darbnīca

16.30 - 18.30 [Vairāk nekā cilvēku ekoloģijas. 2. sesija] Acoustic Space Laboratorija: Jaunā Bauhaus mākslinieciskās interpretācijas un nākotnes vīzijas
Moderatores: Rasa Šmite un Anna Priedola

16.30 - Juan Regino Duarte. Zīlēšanas interfeisi – no vēja līdz radio

16.45 - Aurora Del Rio. Rituāli. Iemājojot mūsu realitātē

17.00 - Daniela de Paulis. Periplaneta Americana performances metamorfozes

17.15  Rasa Šmite, Raitis Šmits. Acoustic Space Laboratija un Dziļā sajušana


17.30 - 18.30 Diskusijas

20.00 - SOTAN tīkla prezentāciju un sarunu sesija (atvērta dalība)

>>> SKATĪT ŠEIT: FOTO ALBUMS, SOTAN SIMPOZIJS, 1.DIENA.

SOTAN Vairāk nekā cilvēku ekoloģiju simpozija dalībniekie. Foto: Gustavs Bruno Grodzs

Maija Demitere. Dziļā ilgtspējība. SOTAN simpozijs. Foto: Gustavs Bruno Grodzs

Raitis Šmits & Rasa Šmite. Dīķa baterija – radošā darbnīca. SOTAN simpozijs. Foto:
Gustavs Bruno Grodzs

Raitis Šmits & Rasa Šmite. Dīķa baterija – radošā darbnīca. SOTAN simpozijs. Foto:
Gustavs Bruno Grodzs

Svētdiena, 2022. gada 12. jūnijs 

2. diena: Postpadomju militāro industriju ekoloģijas
Norises vieta: Irbenes radioteleskops (Ventspils)

13.00-14.30 - [Vairāk nekā cilvēku ekoloģijas]: Mākslas un radio astronomija
Sarunas ar zinātnieku Juri Žagaru Irbenes radioteleskopā, ekskursija, tikšanās ar pētniekiem.

15.30 - 17.00 Pastaiga Irbenes radioteleskopā.
20.00 - SOTAN atklātā sesija: Noslēguma diskusijas.

>>> SKATĪT ŠEIT: FOTO ALBUMS, SOTAN SIMPOZIJS, 2.DIENA.

Zinātnieka Jura Žagara vadīta ekskursija Irbenes radioteleskopā. Foto: Didzis Grodzs

Zinātnieka Jura Žagara vadīta ekskursija Irbenes radioteleskopā. Foto: Didzis Grodzs


Zinātnieka Jura Žagara vadīta ekskursija Irbenes radioteleskopā. Foto: Didzis Grodzs

Diskusija ar zinātnieku Juri Žagaru un tikšanās ar pētniekiem Irbenes radioteleskopā. Foto: Didzis Grodzs

Iztēlojies, ka tu esi savienots ar visu, ko tu šajā brīdi dzirdi, jūti vai sasmaržo… Vai arī kaut vai mēģini apzināties, ka 90 procenti no mūsu šūnām, no kurām sastāv ķermenis, nav cilvēku izcelmes… Un cik ļoti mēs apzināmies tā saucamo “kritisko zonu” (Latūrs), plānu slāni, kas aptver šo planētu, kurā mēs dzīvojam un kurā rodas visa dzīvība… Kāda veida procesi, saistības un estētika spēj izmantot vairāk-kā-cilvēku pieeju? Vai pastāv kādi mediji, tehnoloģijas vai tehnikas, kas spēj veiksmīgāk mums palīdzēt kļūt “jutīgākiem” pret citiem un mūsu vidi?

Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, RIXC organizē SOTAN mākslas, zinātnes un zaļā dizaina simpoziju par “Vairāk nekā cilvēku” ekoloģijām ar divkāršu mērķi: pirmkārt, parādīt un apspriest tehnikas un metodoloģiju, ko izmanto mākslinieki un dizaineri, kas strādā ar dabu, atjaunojamo enerģiju, zinātniskajiem datiem un sensorajām tehnoloģijām. Otrkārt, radīt starpdisciplināru platformu dialogam un plašākām diskusijām par Eiropas zaļā kursa un Jaunā Eiropas “Bauhaus” ilgtspējīgas nākotnes vīzijām un to saistību ar Ziemeļvalstīm.

Kā šīs politiskās vadlīnijas ir saistītas ar mākslu un kultūras praksēm, kas jau pašlaik tiek pielietotas Ziemeļeiropā (tādos inovatīvos projektos kā “dīķa baterija”)? Kādi ir iespējamie Jaunā Eiropas “Bauhaus” nākotnes scenāriji saistībā ar Baltijas valstīm, kurām ir pašām savs specifiskais post-padomju estētikas “mantojums” kā, piemēram, Irbenes radioteleskops, kas ir simpozija otrās dienas norises vieta…

Simpozija radošo darbnīcu un diskusiju rezultātā tiks radīts plāns konceptuāli jaunai “vairāk nekā cilvēku” perspektīvai, kas tiks veidota, balstoties uz tādiem jēdzieniem kā “zaļā nākotne” un “skaistā Eiropa”, kurus mūsdienās ietekmē ne tikai klimata pārmaiņas, bet arī pašlaik notiekošais karš…

RIXC "Lauki" rezidence – centrālā simpozija norises vieta. RIXC publicitātes foto.

RIXC rezidence “Lauki” mājās “Saliņas” ir norises vieta pirmajai simpozija dienai, kamēr naktsmītnes simpozija dalībniekiem tiks nodrošināta Pedvāles mākslas parka mākslinieku rezidencē – nesen atjaunotajā Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā. Pirmajā simpozija dienā mākslinieki Rasa Šmite un Raitis Šmits vadīs radošo darbnīcu “Dīķa baterija”, iepazīstinot ar “zaļo” bateriju pagatavošanu, kurās elektrību ražo mikroorganismi, kamēr Baltijas un Ziemeļvalstu mākslinieki, pētnieki un dizaineri iepazīstinās ar savām nākotnes vīzijām, kā izmantot mākslu, dizainu un pētniecību ilgtspējīgas nākotnes radīšanā.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra Irbenes radioteleskops ir norises vieta simpozija otrajā dienā – ar diskusijām par “post-padomju militārajām industrijām”, Irbenes radioteleskopā norisināsies “Pēcpusdienas sarunas ar zinātniekiem”, atsaucoties uz Jauno mediju kultūras centra RIXC organizēto “Acoustic Space” simpoziju vairāk kā 20 gadus atpakaļ 2001. gadā un atklājot kas šo 20 gadu laikā ir mainījies sabiedrībā, mākslā un zinātnē, kā arī, kāds ir šīs starpdisciplinārās sadarbības potenciāls turpmākajā 21. gadsimtā.

Rasa Šmite, Raitis Šmits. Biotricity – Bacteria Time (Dīķa baterija). (2019-turpinās). Futurium muzejs, Berlīne

 

Organizators:

Simpoziju organizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
Simpozijs notiek Ziemeļvalstu-Baltijas mākslinieku, pētnieku un organizāciju SOTAN sadarbības tīkla ietvaros.

Plašāka informācija:
https://bioartsociety.fi/projects/state-of-the-art-network

Kontakti: 
Rasa Šmite, kuratore un projekta koordinatore – rasa@rixc.org, 26546776
Agnese Baranova, producente – agnese@rixc.org, 29635167
Līva Siliņa, preses un informācijas koordinatore – liva.silina99@gmail.com, 25358541

 

Atbalstītāji un partneri:
Simpoziju un rezidenci Latvijā atbalsta Ziemeļvalstu kultūras punkts, Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Simpozija partneri: Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūts “Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs” (IZI VSRC) un biedrība “Pedvāle”.

State of the Art tīkls ir starpdiscipliārs Ziemeļvalstu-Baltijas mākslinieku, pētnieku un organizāciju tīkls, kas ir apvienojušās, lai kopīgi apspriestu mākslas un kultūras lomu, atbildību un potenciālu antropocēnajā.

State of the Art tīklu koordinē Bioart Society un atbalsta Ziemeļvalstu Kultūras Punkts (Nordic Culture Point), Ziemeļvalstu kultūras fonds (Nordic Culture Fund) un A. P. Møller fonds.

 

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)