LAT Press Support Contact

News

Kopš 2023. gada 1.janvāra, lai nodrošinātu atveseļošanās pasākumus kultūras jomā, RIXC īsteno projektu “Jauno mediju kultūras centra RIXC darbība 2023”, no Eiropas Savienības (ES) Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, ko līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Jauno mediju kultūras centra RIXC projekta mērķis ir mazināt Covid-19 radītās krīzes sekas, nodrošināt RIXC darbībai nepieciešamo telpu īri un uzturēšanu un starptautisko sadarbību veicinošus pasākumus RIXC profesionālajai izaugsmei.

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādus rezultātus: nodrošināta dalība 3 starptautiskās sadarbības veicināšanas pasākumos; nodrošināta kultūras organizācijas RIXC ikdienas darbības vieta (RIXC birojs, galerija – Lenču ielā 2-60, Rīgā; noliktavas telpas – Rīgas ielā 98, Ogrē; noliktavas telpas – Lenču ielā 2, Rīgā), kā arī nodrošināta publicitātes informācija par projekta īstenošanu.

ERAF un REACT-EU līdzfinansētie pasākumi periodā no 2023. gada janvāra līdz maijam ir 2 radošās sadarbības komandējumi, abi 4 dienu garumā no 2023. gada 4. līdz 7.maijam, kurā piedalījās RIXC vadītāji Rasa Šmite un Raitis Šmits. Komandējumi notika Karlsrūes mākslas nedēļā (Karlsruhe Art Fair), Karlsrūē, Vācijā, ar mērķi iedalīties un reprezentēt RIXC Karlsrūes mākslas nedēļā (Karlsruhe Art Fair), kura rezultātā notika veiksmīga “SensUs” projekta prezentācija starptautiski nozīmīgā kontekstā –  Karlsrūes mākslas nedēļā (Karlsruhe Art Fair), kurā tika izstādīta RIXC (Rīga) un NAIA (Kalrsrūe) sadarbības projekta “SensUs” AR pirmā versija, ko apmeklēja ap 10 000 cilvēku; notika tikšanās ar kuratori un māksliniekiem no Vācijas puses, nodibināti sakari ar Dabas muzeju Karlsrūē, pie kura laukumā tika paredzēts izlikt “SensUs” AR gala versiju; notika tikšanas ar ZKM kuratoriem (Karlsrūe) par turmpāko sadarbību ar RIXC un latviešu māksliniekiem, konkrēti notika vienošanās par Vācijas pārstāvju dalību RIXC festivālā; notika tikšanās ar pilsētas pārstāvjiem no UNESCO programmas, diskutējot par ieceri turpmākai sadarbībai –  projekta “SensUs” izstādīšanai RIXC Mākslas un zinātnes festivālā (20.-22.09.2023.) un Toronto, un Rīgas iespējām iegūt statusu – UNESCO Radošā mediju mākslas pilsēta.

Šajā laikā periodā arī tika nodrošināti arī sekojošie pasākumi: nodrošināta kultūras organizācijas RIXC ikdienas darbības vieta (RIXC birojs, galerija – Lenču ielā 2-60, Rīgā; noliktavas telpas – Rīgas ielā 98, Ogrē; noliktavas telpas – Lenču ielā 2, Rīgā), kā arī nodrošināta publicitātes informācija par projekta īstenošanu.

Arī turpmāk projekta ietvaros tiks atbalstīts Jauno mediju kultūras centrs RIXC, nodrošinot atveseļošanās pasākumus kultūras jomā 2023. gadā.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 17511,90 EUR, no kurām ERAF finansējuma apmērs ir 79,61% - 13 942,09 EUR un valsts budžeta finansējuma apmērs 20,39% - 3 569,81 EUR.

 

 

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

CONTACTS

rixc@rixc.org

+371 67228478 (office)

+371 26546776 (Rasa Smite)