ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Periodiskais izdevums Akustiskā telpa


Trešais "Acoustic Space", iznākot tūkstošgades mijā, noslēdza izdevumu eksperimentālo fāzi. Arī šo izdevumu ievadīja Ērika Kluitenberga teorētiskais raksts par medijiem bez auditorijas. Tas bija viens no pirmajiem mēģinājumiem pietuvoties teorijām par to, kas tad īsti notika internetā – kādas ir mediju mākslas prakses deviņdesmitajos gados un kādi bijuši radošākie interneta eksperimenti, kuri veltīti skaņai un interneta radio. Līdzās XCHANGE tīklam, E-Lab, kurš vēlāk pārtop par Jauno mediju kultūras centru RIXC, izdevumā atspoguļo dažādus konferenču un projektu rakstus, veltītus iepriekšējiem "Māksla+Komunikācija" festvāliem, kas iepazīstina ar Baltijas jūras un Ziemeļvalstu tīkla "Nice" izveidošanu un projektiem šajā reģionā.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)