ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Periodiskais izdevums Akustiskā telpa

Sējuma Nr: 8
Redaktori: Rasa Šmite, Kerstin Mey, Armin Medosch, Raitis Šmits
2011

Enerģija sabiedrībā ir viens no nozīmīgākajiem ekonomikas un nākotnes attīstības virzītājspēkiem. Taču šobrīd izplatītākās enerģijas ražošanas formas ir izrādījušās neilgtspējīgas, pat kaitīgas – radot nopietnus draudus klimatam, cilvēkiem un videi. Šodienas 21. gadsimta sabiedrībai ar tās informācijas tehnoloģijām ir nepieciešams arvien lielāks resursu daudzums, tādēļ jautājums gan par enerģijas, gan informācijas tehnoloģiju ilgtspējīgu attīstību kļūst arvien aktuālāks.
Uzskatot, ka “pasaules glābšanas” scenārijs var īstenoties, vienīgi dažādu nozaru pārstāvjiem sadarbojoties un atbalstot jaunās idejas, šis izdevums tiecas kļūt par starpdisciplināru un inovatīvu domu apmaiņas platformu, kurā apvienoti gan zinātniskās, gan mākslinieciskās pētniecības rezultāti.

EUR 12.00
 

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)