ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Periodiskais izdevums Akustiskā telpa

Sējuma Nr: 9
Redaktori: Rasa Šmite, Kerstin Mey, Raitis Šmits
2011

Mākslinieciskā pētniecība atrodas strīdus teritorijā, kur joprojām saduras, no vienas puses, akadēmiski atzītās zināšanu radīšanas paradigmas un, no otras puses, nostriprinājušies principi, kas nosaka to, kas pieder vai nepieder laikmetīgajai mākslai un kultūrai. Mākslinieciskās pētniecības gaisotnē norisinājās viena no 6. Eiropas literatūras, zinātnes un mākslas biedrības (SLSAeu) konferences sekcijām, kas 2010. gadā notika Rīgā, Latvijā. Sekcijā “Māksla kā pētniecība” tika aplūkoti tādi jautājumi kā “Ko zina māksla?”, “Kāda ir mākslas pieeja un izpētes metodes?” un “Kā būtu iespējams izvērtēt māksliniecisko pētniecību?”. Šajā izdevumā apkopoti konferences sekcijas ”Māksla kā pētniecība” dalībnieku raksti. Četras savstarpēji papildinošas nodaļas iepazīstina ar dažādiem skatījumiem uz nozīmīgākajiem konceptiem un rīcības veidiem, kas ietverti dinamiski komplicētajā mākslinieciskās pētniecības praksē un tās jēdzienos.

EUR 12.00

IZPĀRDOTS

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)