ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Periodiskais izdevums Akustiskā telpa

Izvēlētie raksti tiks publicēti 19. "Acoustic Space" / 4. "Renewable Futures" izdevumā "GREEN Revisited", redaktori: Rasa Šmite, Jens Hauser un Kristin Bergaust, izdevējs: RIXC, 2022.

Rakstus ir iespējams iesniegt līdz 2022.gada 30.martam. Rakstus var iesniegt "Open Fields 2020 un 2021" konferenču dalībnieki, kā arī "Renewable Futures" konferenču – "PostSensorium" (OF2021, Riga), "Ecodata" (OF2020, Rīga), un "Living Technologies" (RF2021, Oslo) – dalībnieki.

Lūdzu pieteikumus sūtīt uz: rixc@rixc.org un cc: rasa.smite@rixc.org (redaktore).

 


Informācija par rakstu iesniegšanas termiņiem atrodama angļu valodā šeit >>>http://rixc.org/index.php?lapa=acousticspace&apakslapa=info

Iesniegtajiem rakstiem jābūt organizētiem šādā veidā:

1) raksta nosaukums un autors(-i);

2) kopsavilkums (200-250 vārdi);

3) 5-6 atslēgas vārdi;

4) galvenais teksts;

Teksta garumam jābūt no 2500 līdz 8000 vārdiem (jeb 20 000 – 45 000 zīmēm).
Tekstam ir jābūt rakstītam APA stilā, ieskaitot citātus, kuriem jābūt noformētiem pēc APA rokasgrāmatas.

*Piemērs citātam tekstā:
…. Latūrs apstrīd, ka “politiskajai ekoloģijai nav sakara ar dabu” (Latūrs 2004, 5)...

5) atsauču saraksts / izmantotā literatūra – arī tiek veidots pēc APA parauga;

*Piemērs
Latour, B. (2004). The Politics of Nature. Cambridge (MA): Harvard University Press

6) īsa autora biogrāfija, ieskaitot piesaisti institūcijai un mājaslapas adresi;

100-200 vārdi (600-700 zīmes)

+ kontaktinformācija (autora e-pasts)

7) pielikumi (ja tādi ir);

8) tabulas, attēli un ilustrācijas, numurētas pēc to izmantošanas kārtības rakstā, ar pievienotu papildus informāciju (piem., attēla autors, uzņemšanas vieta utt.).

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (office)

+371 26546776 (Rasa Šmite)