ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Centrs

RIXC ir jauno mediju kultūras centrs, mākslas galerija un mākslinieku kolektīvs. RIXC īsteno projektus, kas apvieno mākslu, zinātni un jaunākās tehnoloģijas. RIXC darbības jomas ietver: mākslas darbu un novatorisku mākslas, zinātnes un tehnoloģiju projektu producēšanu, ikgadējā RIXC Mākslas un zinātnes festivāla un izstāžu organizēšanu, periodiskā žurnāla “Akustiskā telpa” izdošanu. Ar pasākumiem un izdevumiem RIXC ierosina jaunas un aktuālas tēmas, kā atjaunojamā enerģija (2009), tehno-ekoloģijas (2011), māksla kā pētniecība (2012), lauki – kontekstualizēta augsne sociālām pārmaiņām (2014), atjaunojamā nākotne (2015) un atklātie lauki (2016). RIXC ir arī viens no galvenajiem Liepājas Universitātes Mākslas pētniecības laboratorijas (MPLab) un jauno mediju mākslas izglītības programmas dibinātājiem un izveidotājiem. RIXC ir bagātīga tīklošanās un sadarbības pieredze vietējā un starptautiskā mērogā, šobrīd RIXC attīsta Renewable Network – Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu sadarbības tīklu.

Vēsture

Jauno mediju kultūras centrs RIXC ir dibināts 2000. gada maijā uz Elektroniskās mākslas un mediju centra E-LAB bāzes (dibināts 1996. gadā). RIXC pamatdarbība ir saistīta ar jaunāko un nozīmīgāko tēmu aktualizēšanu digitālajā mākslā, kas ietver inovatīvus eksperimentālus projektus mākslas, zinātnes un tehnoloģiju jomā Latvijā un ārvalstīs. RIXC tiecas veicināt jaunas kultūras un mākslinieciskās izteiksmes formas. Jaunie mediji – tie nav tikai jauna mākslas un kultūras prakses joma, bet arī infrastruktūra citu mākslas un kultūras formu atbalstam. Jauno mediju kultūras centrs RIXC producē mediju mākslas darbus, izstādes, starptautisko RIXC Mākslas un zinātnes festivālu (līdz 2015. gadam ar nosaukumu “Māksla+Komunikācija”) u.c. mākslas pasākumus, kā arī izdod mediju teorijas un mediju vēstures publikācijas.

RIXC birojs ir vieta, kur darbojas RIXC producentu grupa, īstenojot projektu vadību un administrējot RIXC ikdienas darbību.

Nozīmīgākie apbalvojumi:

1998.. Izcilības balva festivālā “Ars Electronica” (Linca, Austrija) par interneta radio projektu XCHANGE

2000.. “Gada balva vizuālajā mākslā” par festivālu “Māksla+Komunikācija”

2003.. Prix Leonardo – @rt Outsiders / Nouveaux Horizons 2003 par projektu “Akustiskās telpas laboratorija”

2004.. “Gada balva vizuālajā mākslā” par GPS/vietrādes mediju projektu PIENS (kopā ar Esteri Polaku / NL un Ievu Auziņu / LV)

2005.. festivāla “Ars Electronica” (Linca, Austrija) galvenā balva – “Zelta Nīke” par projektu PIENS

RIXC galvenie darbības virzieni un jomas:

.. RIXC Mākslas un zinātnes festivāls (līdz 2015. gadam – festivāls “Māksla+Komunikācija”) kopš 1996. gada E-LAB, kopš 2000. gada RIXC Rīgā rīko starptautisko jauno mediju kultūras festivālu “Māksla+Komunikācija”, kas ir viens no vērienīgākajiem Baltijas jūras reģiona elektroniskās mākslas notikumiem. Festivāls ar tēmu novatorismu ieguvis starptautisku atzinību. 2015. gadā mainot nosaukumu un darbības fokusu, RIXC ikgadējais festivāls 17. laidienā manifestēja arī jaunu post-mediju situāciju. Atšķirībā no iepriekšējā festivāla pieturas punktiem, savijot informācijas um komunikācijas tehnoloģijas, 2015. gadā tajā tika veikts pagrieziens uz plašākiem un laikmetīgākiem mākslas un zinātnes, kultūras un ilgtspējas diskursiem ar padziļinātāku interesi "tehnoekoloģisko" perspektīvu izziņā un konstruēšanā.

.. Publiski pieejama RIXC Mediatēka (mediju bibliotēka) atrodas RIXC telpās Lenču ielā 2, atvērta otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00. RIXC Mediatēkā ir pieejamas grāmatas, periodika un audio un video arhīvs par mediju mākslu un digitālo tehnoloģiju kultūru.

.. RIXC galerija Lenču ielā ir vieta izstāžu un citu publisku pasākumu norisei mediju kultūras, mākslas un zinātnes jomā.

.. Regulāra publisku pasākumu organizēšana par jaunajiem medijiem un jaunām kultūras un mākslas izpausmes formām Rīgā un Latvijā (festivāls, radošās darbnīcas, simpoziji, performances, lekcijas utt.).

.. Tīkla mākslas arhīvs un datubāze – ar LR Kultūras ministrijas atbalstu norit darbs pie Latvijas tīkla mākslas arhīva veidošanas, servera uzturēšanas, tīkla mākslas darbu restaurēšanas, saglabāšanas, datu bāzes atjaunošanas un publiskās pieejamības nodrošināšanas.

.. Pētniecība jauno mediju, mākslas un kultūras jomā – sadarbībā ar Liepājas Universitāti 2006. gada novembrī šajā universitātē tika izveidota Mākslas pētījumu laboratorija MPlab (Art Research Lab).

.. Mediju laboratoriju darbības nodrošināšana – RIXC Rīgā un MPLab Liepājas Universitātē. Mediju laboratorija ir tikšanās un sadarbības vieta, kur kopīgi pielietot (jauno mediju) instrumentus.

.. Mediju mākslas un radošu projektu producēšana: RIXC/E-LAB ir radījis novatoriskus projektus raidošo mediju jomā – 1998. gadā tika izveidots interneta radio projekts XCHANGE – interneta audio tīkls. Citi nozīmīgi RIXC projekti: “Akustiskās telpas laboratorija” un “Solārā radiostacija” (simpozijs, DVD, tiešraides performances no Irbenes radioteleskopa RT-32, no 2001. līdz 2008. gadam); “Piens” (GPS/vietrādes mediju projekts, īstenotāji: Estere Polaka, Ieva Auziņa un RIXC); “Viļņi – elektromagnētiskie viļņi kā materiāls un medijs mākslā” (plaša mēroga izstāde Rīgā 2006. gadā un Dortmundē 2008. gadā, kuratori – RIXC un Armīns Medošs, AT/UK), “Spektra ekoloģija” (izpēte un izstāde sadarbībā starp RIXC un Spectral Investigations Collective, FR), Renewable tīkla interfeiss (kopš 2011. gada), augu komunikācijas projekts “Runā ar mani” (kopš 2011. gada), mākslas un zinātnes projekts “Biotricity” (kopš 2012. gada).

.. Izglītība, mediju izglītība – RIXC ir iesaistīts mediju izglītības programmu izveidē. 2007. gadā Liepājas Universitātē tika izveidota jauno mediju mākslas programma (bakalaura līmenī kopš 2007. gada, maģistra – kopš 2010. gada, doktorantūra kopš 2013. gada).

.. Izdevumu sēriju “Akustiskā telpa” par jauno mediju kultūru un radošiem meklējumiem digitālo tīklu vidē un elektroakustiskajā telpā E-LAB / RIXC izdod kopš 1998. gada. Kopš 2007. gada “Akustiskā telpa” iznāk kā starptautisks recenzēts izdevums par mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sabiedrību, ko izdod RIXC un LiepU MPLab.

.. Nice Paper – kultūrpolitisks izdevums par Baltijas jūras reģiona mediju mākslu.

.. Mediju teorijas un mediju mākslas publikācijas / tulkojumi latviešu valodā: Tilmans Baumgertels “Tīkla māksla” (2001), Ļevs Manovičs “Jauno mediju valoda” (2006), Ēriks Kluitenbergs (red.) “Imagināro mediju grāmata” (2011), Rasa Šmite “Kreatīvie tīkli” (2011).

.. Sadarbības tīkli – kopš 2009. gada RIXC pēta jautājumus, kas skar mākslas un atjaunojamās enerģijas ilgtspējību, kā arī ir uzsākta sadarbības projektu un pasākumu sērija, kuras rezultātā ir izveidots mākslas un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju tīkls Renewable Network Baltijas jūras, Ziemeļvalstu, Ziemeļaustrumeiropas un Kaukāza reģiona valstīs. RIXC ir aktīvs Eiropas mediju kultūras tīkla Spectre dalībnieks. RIXC ir izveidojis starptautiskās sadarbības tīklu Xchange (interneta radio kopiena, kopš 1997. gada), NICE tīklu mediju mākslas centru attīstībai Baltijas jūras un Ziemeļvalstu reģionā (kopš 2000. gada), kā arī Lokatīvo mediju tīklu (kopš 2003. gada).

.. Vēstkopas – RIXC ir izveidojis un uztur vairākas vēstkopas informācijas apmaiņai: [Xchange] tika radīta 1997. gadā un galvenokārt tajā tiek izplatīti paziņojumi par tiešraidēm no mediju mākslas pasākumiem, kā ar par jaunākajiem skaņu mākslas projektiem un citiem skaņu mākslas notikumiem, pārraidēm radio un internetā; [NICE] ir tīkla interfeiss kultūras apmaiņai (Network Interface for Cultural Exchange), kas izveidots 1999. gadā, šajā vēstkopā norisinās komunikācija un informācijas apmaiņa par jauno mediju kultūras pasākumiem, aktivitātēm un projektiem Baltijas un Ziemeļvalstīs; [Renewable] vēstkopa ir radīta 2009. gadā ar mērķi dalīties ar idejām un radošiem meklējumiem, kas saistīti ar mākslu, enerģiju, zinātni un ekoloģiju, dabu un tehnoloģijām un dažādiem ilgtspējības jautājumiem; [Rezone] vēstkopa ir latviešu valodā (izveidota 1997. gadā), un tajā norisinās informācijas apmaiņa par mūsdienu kultūras un elektroniskās mākslas notikumiem Latvijā.

.. Renewable Network blogs – kopš 2009. gada darbojas kā starptautisks informācijas kanāls, kas veltīts sadarbības tīkliem, atjaunojamās enerģijas, inovatīvu mākslas un zinātnes projektu un aktuālāko tēmu atspoguļošanai. Blogā pieejama visa jaunākā informācija gan par RIXC aktuālajiem projektiem – jaunākajiem mākslas darbiem, izstādēm, simpozijiem, vieslekcijām, radošajām darbnīcām u.c., gan šī tīkla partneru aktualitātēm.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)