ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Izstādes

Elza Ozola. Trauksmes vārti, 2022.

Šo piektdien, 21. oktobrī, plkst. 17:00, RIXC galerijā, Lenču ielā 2 norisināsies Elzas Ozolas izstādes  “Trauksmes vārti” atklāšana. Informācijas pārbagātības laikmets ietekmē cilvēka spēju uztvert un atpazīt, kura informācija būs noderīga turpmākajā dzīvē un kura tikai vēl vairāk piegružo prātu ar nevajadzīgas informācijas slāni. Izstādē ir apskatāma mākslinieces veidota digitālā vide, kurā ir attēlota hibrīdrealitāte, kurā jau dzīvojam un cilvēka mentālā telpu, kas ir pārsātināta ar visdažādāko informāciju no ikdienas dzīves.

Dzīve ir sarežģīta. Visas iekšējās pieredzes savītas ar ārējiem notikumiem. Reālā pasaule un digitālā vide kļuvušas savstarpēji sasaistītas un robeža starp tām – arvien nenojaušamāka. Cilvēka prāts ikdienā tiek pakļauts arvien lielākam apstrādājamās informācijas apjomam, nekā jebkad iepriekš.  Informācijas pārbagātības laikmets ietekmē cilvēka spēju uztvert un atpazīt, kura informācija būs noderīga turpmākajā dzīvē un kura tikai vēl vairāk piegružo prātu ar nevajadzīgas informācijas slāni. 

Apzināti patērējot apkārt esošo informāciju, ir iespējams patiesāk nošķirt, kas veido sevī mītošās domas un kuram tas ir izdevīgi. Vai mūs vada vēlme pēc personīgās izaugsmes vai arī mēs esam tikai kauliņš milzīgo platformu spēļu laukumā, kas dzenās pēc lielākas varas un patērēšanas kultūras veicināšanas?

Trauksmes sauciens pārpildītam prātam ir pirmais solis un motivācija apzināti atbrīvoties no liekā, kvalitatīvi apstrādāt esošās domas, emocijas, sajūtas un, sadarbojoties ar savu zemapziņu, vadīt savu dzīvi apzinoties, kā patērētā informācija iespaido mūsu lēmumus un veido katra personīgo attieksmi pret dzīvi. 

Mākslas darbā izmantotas ar LIDAR ieskenētas privātās telpas, kuras sadalītas pa detaļām un pārkompozētas jaunā struktūrā, attēlojot hibrīdrealitāti, kurā jau dzīvojam un cilvēka mentālo telpu, kas pārsātināta ar visdažādāko informāciju no ikdienas dzīves.

Skaņas plaknē savienoti audio ieraksti no dažādām vidēm un elektromagnētisko lauku skaņas, kuras cilvēka dzirdei bez palīglīdzekļiem nav dzirdamas, tomēr vienmēr ir klātesošas, vēl vairāk izceļot apkārt esošo (pat nenojaušamo) troksni.

Elza Ozola ir multimediju māksliniece, Liepājas universitātes jauno mediju mākslas absolvente. Māksliniece tiecas aktualizēt mūsdienu sabiedrības problēmas, kuras saistītas ar augošo digitālo mediju izmantošanas popularitāti, pirms tās vēl sasniegušas savu pilnbriedu, lai tās varētu pētīt zinātniskā līmenī.  Māksliniece iedziļinās sadzīviska rakstura detaļās un rada mākslas darbus, kas iedveš cilvēkiem vēlmi aplūkot savus ieradumus un padziļinātāk izprast, kā ārējie faktori – apkārtējā vide, sabiedrība un mediji – var ietekmēt katra personīgo dzīves uztveri un mainīt aktuālās vērtības, pēc kurām vadīties, dzīvojot savu ikdienas dzīvi. Galvenais mākslinieces mērķis ir celt sabiedrības apzinātības līmeni, tādā veidā uzlabojot dzīves kvalitāti gan savai, gan turpmākajām paaudzēm, kopumā veidojot iecietīgāku un saprotošāku pasauli.

 

Izstādes atklāšana: Piektdien, 2022. gada 21. oktobrī plkst. 17:00.

Izstāde ir apskatāma līdz 2022. gada 10. decembrim RIXC galerijā, Lenču ielā 2, no trešdienas līdz sestdienai, no plkst. 12:00 līdz plkst. 18:00. 

Kontakti: rixc@rixc.org, 29635167 (Agnese Baranova)

Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)