ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Izstādes

“Sensus Art” izstāžu platforma. Izstāde “Augmentētās pieredzes”. RIXC publicitātes attēls

Trešdien, 15.decembrī, plkst. 18.00 RIXC galerijā, Lenču ielā 2 un tiešsaistē norisināsies simpozijs ar paplašinātās realitātes izstādes “Augmentētās pieredzes” māksliniekiem Jurģi Peteru, Sabīni Šnē, Rihardu Vītolu, Zani Zelmeni un izstādes kuratoriem Raiti Šmitu un Rasu Šmiti, kā arī jaunās RIXC paplašinātās realitātes izstāžu aplikācijas ”Sensus Art” prezentācija. Savukārt pašus paplašinātās realitātes izstādes “Augmentētās pieredzes” darbus ikviens varēs aplūkot virtuāli blakus Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam no Esplanādes parka puses, kad plkst. 20.00 aicinām pievienoties kuratora Raita Šmita vadītajai tūrei. Lai izstādes darbu varētu aplūkot, pirms tam lūgums lejupielādēt un izmantot "Sensus Art" aplikāciju. Izstāde sapludina robežas starp reālo un virtuālo, izvedot skatītāju cauri kultūras un vēturiskajam kontekstam. Tās mērķis ir izaicināt mūsu sensoro uztveri, paplašinot cilvēka maņu pasaules jeb “sensorija” robežas un atklājot tā saistību ar apkārtējo pasauli.

Lejuplādēt aplikāciju - sensusart.rixc.org/

Aicinām apskatīt virtuālos mākslas darbus laukumā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pie Esplanādes parka. 

“Pieredze vienmēr atrodas kustībā. Pieredze ir tas, kas notiek ar mums – neatkarīgi no kultūras un vēsturiskā konteksta. Tačuvienlaikus pieredze ir arī aktīvi teoretizējošs process, kas balstās uz pētījumiem, pieņēmumiem un līdzībām… (K. A. Džonsa)

“Sensus Art” ir jauna paplašinātās realitātes (jeb AR – augmentētās realitātes) izstāžu aplikācija. “Augmentētās pieredzes” ir pirmā izstāde, kas būs aplūkojama “Sensus Art” aplikācijā, kuras mākslas darbi tika jaunradīti eksponēšanai īpaši šajā platformā. Jaunradītie AR mākslas darbi tiecas pētīt mūsu maņu pasauli (jeb “sensoriju”) savienojumā ne tikai ar pilsētvidi, bet arī laiku – veidojot pārklājumus starp pagātni, tagadni un nākotni.

Izstādes atklāšanas un simpozija ietvaros izstādes kuratori Rasa Šmite un Raitis Šmits iepazīstinās ar “Sensus Art” aplikāciju un izstādi, kamēr mākslinieki plašāk pastāstīs par mākslas darbiem un to veidošanas procesu. Pasākumā apmeklētājiem tiks piedāvāts arī vīns un uzkodas, kā arī katrs būs aicināts individuāli iepazīties ar virtuālajiem mākslas darbiem aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja no Esplanādes puses.

Zane Zelmene. Omnisence, 2021.

Izstādē “Augmentētās pieredzes” aicinām aplūkot četru latviešu mākslinieku paplašinātās realitātes mākslas darbus. Pētot vēstures materiālus un liecības, Zanes Zelmenes paplašinātās realitātes darbā “Omnisence” tiek rekonstruētas Esplanādes parka ainavas dažādos laika posmos – sākot ar aizvēsturi un viduslaikiem, kad tur atrādās Kubes kalns, un beidzot ar pagājušo gadsimtu 360 grādu foto sfēru formātā.  Cilvēkam ir zināmas 5 maņas, ar kurām tas spēj sajust pasauli. Savukārt metafizikā cilvēkam tiek piedēvēta arī sestā maņa, ar kuru tas spēj sajust laiku un telpu pavisam no cita skatījuma. Mūsdienās šāda spēja tiek jaunatklāta ar zinātnes un tehnoloģiju palīdzību. Viedtālrunis ir kļuvis par cilvēka sesto maņu, kas palīdz piekļūt kolektīvajai cilvēces apziņai – ielūkoties pagātnē, tagadnē, kā arī citās virtuālās realitātēs.

Sabīne Šnē. Soil Mate, 2021.

Sabīnes Šnē darbā “Soil Mate” pēta attiecības starp mākslu, mitoloģiju un zinātni. Augsne aptver mūsu planētu un ir vitāli svarīgs elements dzīvības procesu uzturēšanā. Pastāv viedoklis, ka Zeme ir iekšēji vienota un domājoša sistēma, kas sastāv no miljoniem apakšsistēmu un to var saukt par dzīvu. Tā ir Gajas teorija, kas nosaukta grieķu zemes dievietes vārdā. Augsne ir daļa no Zemes, daļa no Gajas. Smeļoties iedvesmu no akmens laikmeta Venēru figūrām, māksliniece izveidoja trīsdimensionālu skulptūra, kas ir versija par Gaju. Tā ir noklāta ar dažādiem augsnes veidiem, kas fiksēti Esplanādē – mākslas darba atrašanās vietā.

Jurģis Peters. Pazīstams, taču citāds, 2021.

Jurģa Petera darbā “Pazīstams, taču citāds” redzamajās dažādajās autora portreta stadijās ir fiksēts mākslīgā intelekta (MI) treniņa process, kura laikā no nulles tiek radīts sintētisks attēls, kurš ar aci ir neatšķirams no autora fotogrāfijas oriģināliem. Izmantojot analoģiju ar cilvēka pieredzes procesu, domājams, arī MI algoritmi globālā līmenī ar katru brīdi kļūst apzinātāki un spējīgāki veikt doto uzdevumu un izprast vidi sev apkārt. Laikā, kad šīs ikdienā neredzamās, taču visurersošās tehnoloģijas ir atbildīgas par arvien vairāk kritiski svarīgu uzdevumu veikšanu – sākot no kredītvēstures pārbaudēm līdz militāro dronu vadīšanai - gribot negribot, rodas hipotētisks jautājums – kad būs tas brīdis, kad varēsim sākt runāt par vienotu globālo mākslīgo intelektu jeb superintelektu?


Rihards Vītols. Mežs, 2021.

Riharda Vītola darbs "Mežs" ir mākslas darbs ar spekulatīvu skatījumu uz iespējamajām nākotnes koku sugām, kas pārklātu Zemi, lai saglabāto dabisko balancu. Mākslas darbs skar manu augošo interesi ap mākslīgo intelektu un dabas mijiedarbību. Apvienojot dazādu koku sugu datu krātuves ar mākslīgā intelekta palīdzību tika radīta jaunu koku sugu kolekcija. Šī jaunā kolekcija ir alternatīva neiedomājama, abstrakta un absurda nākotnes dabas simulācija. Izstādē var aspkatīt dažus kokus no šim jaunajām sugām.

 

“Augmentētās pieredzes”. Simpozija un izstādes atklāšanas programma.

18.00 Jaunās RIXC “Sensus Art” aplikācijas prezentācija un izstāde. Kuratori: Raitis Šmits, Rasa Šmite.

18:15 Zane Zelmene. Omnisence

18:30 Sabīne Šnē. Soil Mate

18:45 Jurģis Peters. Pazīstams, taču citāds

19:00 Rihards Vītols. Mežs

Norises vieta: RIXC galerija un tiešsaiste

19:30 Diskusija un izstādes "Augmentētās pieredzes" apmeklēšana kopā ar kuratoru Raiti Šmitu un māksliniekiem aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja no Esplanādes puses.

 

20:00 Izstādes tūre kuratora Raita Šmita vadībā

Norises vieta: pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas no Esplanādes puses.

 

Izstādes darbi būs aplūkojami līdz 2022. gada 30. novembrim.

 

“Sensus Art” aplikācijas veidotāji: RIXC sadarbībā ar kompāniju “Overly”

Izstāde “Augmentētās pieredzes” ir “Sensus Art” pilotprojekts.

Kuratori: Rasa Šmite un Raitis Šmits.

Producents: RIXC Jauno mediju kultūras centrs.

Atbalstītājs: Valsts Kultūrkapitāla programma “KultūrELPA”.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)