ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Mākslinieku grupas Trihars (LiepU maģistratūras absolventu) izstāde RIXC galerijā, 2016. RIXC publicitātes foto.

Līdz 7. augustam aicinām pieteikties Liepājas Universitātes un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA kopīgi realizētajā maģistra studiju progammā “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”. Programma piedāvā apgūt jaunas zināšanas un prasmes ne tikai jaunajiem māksliniekiem, bet ikvienam interesentam, arī tiem, kas ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu citās nozarēs, bet vēlas papildināt savas zināšanas nākotnes nozarēs, kas saistītas ar radošumu, inovācijām, tehnoloģijām, mākslu, dizainu un kultūru.

Programma piedāvā apgūt jaunāko tehnoloģiju pielietojumu audiovizuālajās mākslās un radošajās industrijās – no prasmēm tradicionālākos medijos (video, skaņa, internets) līdz virtuālajai un paplašinātajai realitātei, 360 grādu video, imersīvajai skaņai, spēļu vidēm, multimediju performancēm, digitālajiem tīkliem un datu vizualizācijai.

Pirms divpadsmit gadiem Liepājas Universitāte sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC izveidoja jauno mediju mākslas studiju programmu un MPLab (Mākslas pētījumu laboratoriju) Liepājā. Kopš tā laika programma attīstījusies līdz maģistrantūras un doktorantūras līmenim, un absolventi gūst starptautiskus panākumus, gan turpinot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, gan Eiropā un ASV, gan aktīvi piedaloties izstādēs Latvijā un starptautiskos festivālos Eiropā, kā arī dibinājuši paši savus radošos uzņēmumus, veidojot video, animācijas, interneta projektus, audiovizuālas performances, skaņas un jauno mediju mākslas darbus, videoprojekcijas brīvdabas pasākumos un digitālās mākslas objektus pilsētvidē.

Šī programma ir unikāla Latvijā ar to, ka tiek izmantota radoša un praksē balstīta pētniecība, lai iegūtu zināšanas par aktuālākajām norisēm un attīstības tendencēm jaunajās tehnoloģijās un audiovizuālo mediju industrijās, laikmetīgajā mākslā un vizuālajā kultūrā, radošajā ekonomikā un sabiedrībā. 

Liepājas Universitātē pieejamas divas studiju specializācijas – Digitālā māksla un imersīvie mediji” un “Skaņu māksla un elektroniskā mūzika, kurās ir iespējams studēt gan par valsts budžeta līdzekļiem (5 budžeta vietas), gan par personīgajiem līdzekļiem (5 maksas vietas). Savukārt RISEBA universitāte šajā programmā piedāvā studijas šādās divās studiju specializācijās – ”Audiovizuālo mediju māksla” un “Multimediju skatuves māksla”, kurās var studēt par personīgajiem līdzekļiem (10 maksas vietas).
Studiju maksa, ja studē par personīgajiem līdzekļiem ir 3100 EUR gadā.

Pieteikšanās studiju specializācijas virzieniem Liepājas universitātē

Lai pieteiktos studiju specializāciju virzieniem Digitālā māksla un imersīvie mediji” un “Skaņu māksla un elektroniskā mūzika Liepājas universitātē, jāaizpilda anketa tiešsaistē: https://e.liepu.lv/magistrantura. Pieteikties studijām ir iespējams arī klātienē.

Tiešsaistes anketas sadaļā “Referāts” jāpievieno viens fails, kurā atspoguļots maģistra tēmas pieteikums (līdz 1 A4 lapa) un mākslinieciskais portfolio (atlasīti līdz 5 darbi). 

Maģistra tēmas pieteikumu var veidot brīvā formā, pēc saviem ieskatiem. Var iekļaut iespējamo pētījuma nosaukumu, idejas aprakstu, aktualitāti, plānotā vai vēlamā rezultāta (mākslas darba) aprakstu, skices u.c. daļas.

Portfolio apskatā jāprezentē līdz 5 mākslas darbi, iekļaujot mākslas darba foto dokumentāciju, aprakstu, ja nepieciešams, saiti uz video vai mājas lapu. Ja mākslas darbs ir tapis sadarbībā ar citiem cilvēkiem, jānorāda tieši savs individuālais pienesums.

Iestājpārbaudījums (intervija tiešsaistē) 10. augustā

Iestājeksāmens Liepājas universitātē notiks tiešsaistes intervijas formā 10. augustā izmantojot MS Teams. Ja nepieciešams, ir iespējams vienoties par individuālu iestājeksāmena laiku un citu sasziņas veidu, ja MS Teams nav pieejams. Iestājeksāmena laikā būs jāprezentē savs maģistra darba tēmas pieteikums un portfolio, jāatbild uz uzņemšanas komisijas jautājumiem.

Reģistrācija iestājeksāmeniem

Reģistrācijas maksa Liepājas universitātē par vienu izvēlēto studiju programmu (prioritāti) ir 30 EUR, par katru nākamo pievienotot izvēli – papildus 10 EUR. Reģistrācijas maksa jāpārskaita uz LiepU bankas kontu ar norādi: “par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām”. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.

LiepU rekvizīti pieteikuma apmaksai: https://www.liepu.lv/lv/150/rekviziti. Piesakoties studijām tiešsaistē, maksājuma uzdevums jāpievieno aizpildītajai pieteikuma anketai (beigās). Piesakoties studijām klātienē, maksājuma uzdevums jāņem līdzi.

Pilna infomācija par reģistrācijas maksu pieejama šeit: https://www.liepu.lv/lv/1294/registracijas-maksa

Tuvāka informācija par pieteikšanos RISEBA augstskolā

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA administrētajās studiju specialitātēs ”Audiovizuālo mediju māksla” un “Multimediju skatuves māksla” dokumenti tiek pieņemti tiešsaistē līdz pat studiju uzsākšanai – septembra sākumam. Jāiesniedz maģistra darba tēmas pieteikums un portfolio. Tuvāka informācija un pietekšanās:

https://www.riseba.lv/lv/studentiem/magistra-programmas/jaunie-mediji-un-audiovizuala-maksla

 

Jautājumiem un saziņai: 

+371-26546776, rasa.smite@rixc.org – profesore Rasa Šmite, studiju programmas direktore Liepājas universitātē

+371-25618534 – janis.holshteins@riseba.lv Jānis Holšteins, studiju programmas direktors RISEBA augstskolā

+371-29948430, maija.demitere@gmail.com – lektore Maija Demitere, studiju programmas direktoru asistente

+371-26190339 – LiepU uzņemšanas komisijas sekretāre

 

Preses relīzi sagatavoja Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija (mplab.lv) sadarbībā ar programmas partneri Jauno mediju kultūras centru RIXC (rixc.org).

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)