ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Santa France. Pārrāvums I. Interaktīva 3D web kolāža. 2020 – turpinās

Pieteikšanās konferencei ir noslēgusies!
Jaunais termiņš: 2021.gada 6.septembris
Plašāka informācija: https://festival2021.rixc.org/

Aicinām festivāla biļetes iegādāties šeit: https://ieej.lv/tWWim

Šī gada RIXC Mākslas un Zinātnes festivāls “PostSensorium” norisināsies no 2021.gada 23. līdz 25.septembrim, kas atklās mūsu gan virtuālās, gan reālās dzīves izaicinājumus, kuru pārvarēšanai uzmanības centrā ir nepieciešams nostādīt mūsu sensoro uztveri un ķermeņa pieredzi.

Festivāla “PostSensorium” mērķis ir radīt platformu mākslinieciskām intervencēm un kritiskām diskusijām par 21.gadsimta virtuālās uztveres tehnoloģijām, zinātni un estētiku, pārvērtējot attiecības starp esošo un virtuālo, organisko un mākslīgo, dabisko un tehno-sociālo, cilvēcisko un “vairāk-kā-cilvēcisko”...

Festivāla “PostSensorium” programmas ietvaros norisināsies izstādes “PostSensorium” atklāšana (galvenais šī gada festivāla notikums fiziskajā telpā), kurā tiks izstādīti starptautiski atzītu mākslinieku darbi, kas izmanto jaunus uztveres rīkus, imersīvas tehnoloģijas un eksperimentālus mākslas paņēmienus.

“PostSensorium” virtuālās programmas ietvaros norisināsies ikgadējā “Open Fields” konference, tiešsaistes WebVR izstāde un jauno mākslinieku video un filmu programma, kā arī koncerts un performances tiešraidē no RIXC Meža laboratorijas, sarunas ar māksliniekiem un ievērojamu speciālistu lekcijas, kurās tiks atklāti laikmetīgie mediji, mākslas paņēmieni un jauni rīki cilvēcisko un “vairāk-kā-cilvēcisko” sensoriju izpratnei, mākslīgais intelekts un 21.gadsimta estētika un jaunu, imersīvu pieredžu radīšana.

 

LEKTORI

Kristiāna POLA (Christiane PAUL) / profesore mediju studijās Jaunajā Skolā (the New School) / Digitālās mākslas asistējošā kuratore Vitnijas muzejā Ņujorkā / plaši atpazīstama kā grāmatas “Digitālā māksla” (“Digital Art”, Thames & Hudson. 2003/2008) autore / izstādes “Jautājums par intelektu: MI un cilvēces nākotne” (“The Question of Intelligence: AI and The Future of Humanity”, 2020) kuratore.

Špela PETRIČA (Špela Petrič) / Jauno mediju māksliniece, kas darbojas Ļubļanā un Amsterdamā / Doktora grāds bioloģijā / Pētniece Vrije Amsterdamas Universitātē / Māksliniece ir saņēmusi vairākus apbalvojumus, to skaidu White Aphroid par izciliem mākslinieciskiem sasniegumiem (Slovēnija), Biomākslas un dizaina balvu (Nīderlande), un balvu par izcilību Prix Ars Electronica (Austrija).

Duglass KĀNS (Douglas KAHN) / mākslas vēsturnieks, teorētiķis un rakstnieks / goda profesors Sidnejas Mākslas koledžā (Sidnejas Universitātē, Austrālijā) / grāmatas “Skaņa, ūdens, miesa: skaņas vēsture mākslā” (“Noise Water Meat: A History of Sound in the Arts”, MIT Press, 1999) un citu skaņas mākslas vēstures un “mākslas enerģijas” grāmatu autors.

 

KONCEPCIJA UN TĒMAS

"Mēs vēlētos iztēloties, ka mēs esam domājošas un runājošas racionālas būtnes, bet dzīvot pirmkārt un galvenokārt nozīmē saredzēt, sagaršot, sajust un saost pasauli ap mums." Coccia, 2016)

Cilvēku “sensorijs” (jeb maņu stimulu pasaule) vienmēr ir bijis pastarpināts. “Bez gaisa vai ūdens “starpnieka” antropoīdās ausis nespēj dzirdēt” (Caroline A. Jones, 2006).Bet ar neseno virtuālo un sensoro tehnoloģiju uzlabošanos un arvien intensīvāku to pielietošanu ikdienā, mūsu “sensoriji” ir kļuvuši tik pastarpināti kā nekad agrāk. Sakarā ar nesen kļuvušo nepieciešamību navigēt mūsu ikdienu starp virtuālo un reālo, uzmanības centrā ir nepieciešams nostādīt mūsu sensoro uztveri un ķermeņa pieredzi.

Agrīnā kiberdaiļliteratūra attiecās pret ķermeni kā pret “gaļas mašīnu”, kura vienīgā funkcija ir vadīt smadzeņu aktivitāti, lai nodrošinātu domāšanas funkciju; kamēr mūsu domāšanas process nošķirts no ķermeņa, tiek uzskatīts par tīri transcendentālu darbību. Pat ja mūsdienu neirozinātne arvien pārliecinātāk apstiprina, ka mūsu “griba” ir pamata autonomo neironu (tātad, uztveres) galarezultāts, mēs turpinām radīt mūsu mašīnas, to skaitā “inteliģentās mašīnas”, “lai barotu mūsu fantāziju, ka ķermeņi ir nošķirti no prātiem, kas tos “kontrolē””. Kā raksta mākslas vēsturniece, kuratore un autore Karolīna A. Džonsa (Carolin A. Jones), “ķermeniskā pieredze ar maņu starpniecību (un šī pastarpinājuma nepieciešamību un to, kas tajā ir lieks) ir veids, kā mēs domājam ”. (Caroline A Jones, 2006)

Kā saka laikmetīgais filozofs Emanuels Koča (Emanuele Coccia), “mūsu eksistence – vai nu miegā vai nomodā – ir nepārtraukta uztveres iespaidu straume...”, taču komunikācijai starp abiem – ķermeni un prātu, iztēloto un fizisko, dabisko un mākslīgo –ir nepieciešams medijs, jo “lietas pašas par sevi nav uztveramas, tām ir nepieciešams [medijs], lai tās kļūtu redzamas, taustāmas, saklausāmas”. (Emanuele Coccia, 2016)

Festivāls “PostSensorium” risinās jau agrāk RIXC pētīto jautājumu par “tehno-ekoloģisko perspektīvu” ar mērķi pavērt šo jautājumu plašākai diskusijai par “post-sensorija” (post-sensorium) nosacījumiem; uzdodot jautājumus par to, kuri mediji, tehnoloģijas vai paņēmieni ir visvairāk piemēroti, lai atklātu mūsu sensoriju – pastarpinātu esību un paplašinātu realitāti.

Festivāls kopā pulcēs māksliniekus, teorētiķus un pētniekus, kas ir vadošie eksperti “post-sensorija” pētniecībā, kuri kritiski izvērtē mākslas transformatīvo potenciālu un izmanto virtuālos sensoros rīkus, lai radītu jaunas ķermeniskās un imersīvās pieredzes, kurās uztveramais un esošais, ķermeniskais un iztēlotais, dabiski un mākslīgi inteliģentais atrodas nepārtrauktā saskarsmē.

 

ATKLĀTA PIETEIKŠANĀS: Open Fields 2021 konference (Rīga/Virtuāli)

Mēs aicinam pieteikties konferencei “PostSensorium” māksliniekus, doktorantūras studentus un dažādu jomu pētniekus, kas pētī paplašinātās realitātes pielietojumus, virtuālās uztveres rīkus un citas imersīvas tehnoloģijas, kas izmanto datus, mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanās (machine learning) algoritmus; līdzdarbojas zinātnes, bioloģijas, ekoloģijas jomās un citās disciplīnās; rada un kritiski strādā ar ķermenisko pieredzi, imersīvo vidi un eksperimentāliem paņēmieniem.

Lūdzam iesniegt pieteikumus par kādu no zemāk norādītajām tēmām:

* Ķermeniskā pieredze un paplašinātā realitāte

*Virtuālā “sajušana”, fotogrametrija un eksperimentālie mākslas paņēmieni

*Sensorā uztvere un skaņas imersijas

*Inteliģentās ekosistēmas un “vairāk-kā-cilvēciskie” nosacījumi

*Ekoloģija aiz zaļā – gaisma, enerģija un lauki

*Dzīvās tehnoloģijas – mākslīgais intelekts un biopolitika


JAUNAIS TERMIŅŠ konferences tēžu iesniegšanai: 2021.gada 6.septembris

Lūdzu iesniedziet pieteikumus tiešsaisē: 

https://openfields2021.rixc.lv/openconf.php (tiešais links uz pieteikuma veidlapu)

http://festival2021.rixc.org (plašāka informācija / konferences oficiālā mājaslapa)

 

Konferences pieteikumam jāsastāv no:

* nosaukuma un apraksta(200 vārdi),

* 5–6 atslēgvārdiem,

* īsas autora biogrāfijas (120 vārdi).

 

PUBLIKĀCIJA

Izvēlētie raksti tiks publicēti 19. "Acoustic Space" / 4. "Renewable Futures" izdevumā "GREEN Revisited", redaktori: Rasa Šmite, Jens Hauser un Kristin Bergaust, izdevējs: RIXC, 2022.

Rakstus ir iespējams iesniegt līdz 2021.gada 30.oktobrim. Rakstus var iesniegt "Open Fields 2020 un 2021" konferenču dalībnieki, kā arī "Renewable Futures" konferenču – "PostSensorium" (OF2021, Riga), "Ecodata" (OF2020, Rīga), un "Living Technologies" (RF2021, Oslo) – dalībnieki.

Lūdzu, pieteikumus sūtīt uz: rixc@rixc.org un cc: rasa.smite@rixc.org (redaktore).

Plašāka informācija: http://acousticspacejournal.com 

IZSTĀDE

Virtuālā programma būs saistīta ar izstādi, galveno šī gada festivāla notikumu fiziskajā telpā, kas norisināsies no 2021.gada 24.septembra līdz 12.novembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā tiks izstādīti četrpadsmit starptautisku mākslinieku imersīvie un pieredzes bagātie mākslas darbi. Izstādi papildinās imersīvas ekskursijas, kuras vadīs izstādes kuratori un arī mākslinieki virtuālajai publikai, kā arī interaktīvas izglītības programmas vietējai auditorijai Rīgā un Latvijā.

KONTEKSTS: GREEN Revisited un Renewable Futures

Open Fields konference ir ikgadēja RIXC Mākslas un zinātnes konference Rīgā, kas tiek organizēta sadarbībā ar konferences akadēmisko partneri – Liepājas Universitātes MPLab (Mākslas Pētījumu laboratoriju). Open Fields ir vadoša Baltijas un Ziemeļvalstu platforma kritiskām diskusijām par jauniem diskursiem un mākslas formām tādās sfērās kā mākslas pētniecība, digitālā māksla, māksla un zinātne un tehno-ekoloģijas.

Open Fields ir daļa no Renewable Futures, plašāka starptautiska tīkla un konferenču sērijas, kas reizi divos gados norisinās Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā, ar mērķi atklāt jaunas teritorijas ilgtspējīgākai un radošākai nākotes attīstībai, radot jaunas komunikāciju zonas starp tradicionāli nošķirtajām sfērām – mākslu un zinātni, akadēmisko pētniecību un individuālo radošo praksi, ilgstpējīgu biznesu un sociālo iesaisti 21.gadsimtā. Pirmā Renewable Futures konference norisinājās Rīgā (2015), toties nākošās divas norisinājās Eindhovenā (2017) un Helsinkos (2018).

Šogad ceturtā Renewable Futures konference norisināsies Oslo no 2021.gada 4. līdz 6. novembrim, pētot dažādas tēmas saistībā ar “Dzīvojošo tehnoloģiju nākotni” (Futures of Living Technologies).

Pašlaik ir atklāta pieteikšanās virtuālajai konferencei Oslo Renewable Futures 2021 “Living Technologies” (“Dzīvojošās tehnoloģijas”) līdz 2021.gada 6.septembrim.

Plašāka informācija un pieteikšanās anketa: https://feltproject.no

Šī gada konference Open Fields 2021 “PostSensorium” (virtuāli) Rīgā un konference Renewable Futures 2021 “Living Technologies” (virtuāli) Oslo ir Radošās Eiropas sadarbības projekta “Green Revisited - Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)” noslēdzošie notikumi. GREEN projekta mērķis ir radīt Eiropas platformu, kas veido un veicina jauno “dabas-kultūras” paradigmu ar mākslas starpniecību un veicina analītisku izpēti, pārvērtējot plaši pielietoto “zaļā” jēdzienu.

http://green.rixc.org

 

"EARLY BIRD" REĢISTRĀCIJAS MAKSA / BIĻETES

Aicinām reģistrēties / iegādāties festivāla biļetes eventbrite sistēmā šeit: https://ieej.lv/tWWim

Festivāla virtuālajai programmai ir iespējams iegādāties biļetes uz visu festivālu, kā arī biļetes uz atsevišķām festivāla programmas daļām:

*"Early bird" konferences reģistrācijas maksa / biļete visa festivāla programmas apmeklēšanai – 9 EUR

"Early bird" atlaide studentiem – 5 EUR

*"Early bird" biļetes uz atsevišķiem festivāla programmas daļām (vieslekcijas, konferences paneļi, virtuāla izstādes ekskursija ar kuratoriem, video demonstrācijas programma, koncerts un performances) – 2,50 EUR / 1,50 EUR (ar studentu atlaidi)

Izstādes apmeklējums klātienē bibliotēkā un galerijā ir bezmaksas.

Gidu vadītas ekskursijas skolēnu grupām var tikt rezervētas bezmaksas, rakstot uz e-pastu rixc@rixc.org

 

Producenti un kontakti:

Festivālu producē Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Festivāla kuratori: Rasa Šmite (rasa@rixc.org) un Raitis Šmits (raitis@rixc.org)

Festivāla producente: Agnese Baranova (agnese@rixc.org)

Preses un informācijas koordinatore: Līva Siliņa (rixc@rixc.org)

E-pasts saziņai: rixc@rixc.org

Tel.nr.:  +371 29635167 (Agnese Baranova), +371 26546776 (Rasa Šmite)

Adrese: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Lenču iela 2, Rīga, LV-1010, Latvija

 

Atbalstītāji un partneri:

Festivāla un konferences “PostSensorium” programma norisinās projekta “Green Revisited - Encountering Emerging Naturecultures (GREEN)” ietvaros, ko līdzfinansē ES programma “Radošā Eiropa”. Projektu GREEN vada RIXC sadarbībā ar partneriem: Baltan Laboratories (Nīderlande), Emmetrop (Francija), Zavod Projekt Atol (Slovēnija), Oslo MET (Norvēģija), Biofilia Alto Universitātē (Somija), MPLab / Mākslas Pētījumu laboratorija Liepājas Universitātē (Latvija).

Festivālu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Gētes Institūts un citi.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)