ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

No 16. augusta līdz 17. septembrim, 2023, Karlsrūē (Vācijā) pilsētas laukumā pie Valsts Dabas muzeja būs apskatāma RIXC (Latvija) un NAIA (Vācija) kopīgi producētā augmentētās realitātes izstāde “SensUs. Paplašinātās dabas kultūras” (SensUs. Augmented Nature-Cultures). 

Savukārt no 21. septembra līdz 11. novembrim, 2023, “SensUs” Augmentētās Realitātes mākslas darbi būs “pieredzami” arī Rīgā – Esplanādes parkā un Latvijas Nacionālajā Dabas muzejā RIXC Mākslas un zinātnes festivāla “Kripto, māksla un klimats” ietvaros.

Augmentētās realitātes izstādē “SensUs” ir apskatāmi 8 virtuāli mākslas darbi, kuru autori ir mākslinieki no Rīgas un Karlsrūes (Vācija) – Jung Eun Lee, Isabella Münnich, Anna Manankina, Jurģis Peters, Sabīne Šnē, Rihards Vītols, Zane Zelmene.
Izstādes kuratori Daria Mille, Rasa Šmite un Raitis Šmits aicināja māksliniekus izmantot augmentēto realitāti (AR), lai padarītu redzamus neredzamos procesus pilsētas dabā, pētītu simbiotiskās attiecības starp sociālajām un ekoloģiskajām sistēmām, kā arī izsekotu urbānās dabas vēsturiskajām attīstības trajektorijām un atklātu laikmetīgos “dabas kultūras” krustpunktus pilsētas ainavā.
SensUs” mākslas darbi ir virtuāli 'pieredzami' pilsētvidē, izmantojot SensUs Art platformu, ko var lejuplādēt savās viedierīcēs šeithttps://sensusart.rixc.org/
Izstādes video tīzeris: https://youtu.be/jdoqE2pWCgo

Augmentētās realitātes (AR) izstāde “SensUs. Augmentētā daba un kultūra”, ko producē Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga) sadarbībā ar NAIA (Naturally Aritificial Intelligence Art) mākslas asociāciju (Karlsrūe) tiek atklāta šodien, 16. augustā vispirms Karlsūē, Vācijā.
2019. gadā Karlsrūe pievienojās starptautiskajam UNESCO radošo pilsētu tīklam un saņēma UNESCO nosaukumu "Radošā mediju mākslas pilsēta". Šajā kontekstā Karlsrūē vairāk nekā 40 institūciju tīkls no mākslas, kultūras, zinātnes, radošo industriju, digitālās vides, pašvaldības uzņēmumiem un departamentiem ir apņēmies veidot ilgtspējīgu pilsētas sabiedrību, īpašu uzmanību pievēršot radošumam un kultūrai. Paplašinātās realitātes izstāde "SensUs", kas iesakņojusies un galvenokārt tapusi Karlsrūē UNESCO programmas "Radošā mediju mākslas pilsēta" ietvaros, tiecas paplašināt savus dabas un kultūras meklējumus starptautiskā kontekstā, sadarbojoties ar Rīgu, kurai būtu potenciāls pretendēt uz šādu statusu, un Toronto, kas ir vēl viena UNESCO Mediju mākslas pilsēta UNESCO Radošo pilsētu tīklā.
Izstāde “SensUs” būs apskatāma UNESCO Mediju mākslas pilsētas Karlsrūes organizētā festivāla “Medienkunst ist hier” ietvaros, kura laikā pilsētvidē būs apskatāmi digitāli, interaktīvi un virtuāli mākslas darbi. Plašākai auditorijai pirmo ieskatu “SensUs” mākslas darbos jau pirms oficiālās atklāšanas bija iespējams gūt Karlsrūes Muzeju naktas programmā “Kamuna” 6. augustā, sadarbojoties ar Karlsrūes Nacionālo Dabas vēstures muzeju.

“SensUs” ir augmentētās realitātes izstāde, kas padara redzamus neredzamos procesus, kas notiek pilsētas dabā, pēta simbiotiskās attiecības starp sociālajām un ekoloģiskajām sistēmām, kā arī izseko urbānās dabas attīstības vēsturiskajām trajektorijām un atklāj laikmetīgās “dabas kultūras” vietas. Izstādes kuratori Rasa Šmite, Raitis Šmits un Daria Mille aicināja māksliniekus radīt paplašinātās realitātes mākslas darbus tādām specifiskām dabas un kultūras satikšanās vietām pilsētvidē kā pilsētas meži un parki, botāniskie dārzi, un Dabas muzeji.

Piemēram, māksliniece no Vācijas Izabella Mūniha (Isabella Münnich) savā mākslas darbā "Sē/nes: augot kopā" (mush/room: growing together) veica pētījumu par "mijiedarbības ainavām". Ikdienas pastaigu laikā pa Karlsrūes apkārtnes mežiem māksliniece vēroja sēnes (piepes), kas aug uz kritušiem kokiem, to augšanas un sadalīšanās ciklu. Māksliniece fiksēja šīs dabas objektu pārmaiņas ar digitālās skenēšanas metodēm (fotogrametriju), radot digitālas skulptūras, ko izstādes apmeklētājs var pieredzēt gan pieejot tām tuvāk, apejot apkārt vai pat ieejot iekšā, lai tādējādi varētu detalizēti aplūkot digitāli transformētās sēņu pārsteidzošās struktūras.

Izstādē piedalās arī ukraiņu māksliniece Anna Manankina, kas šobrīd dzīvo Karlsrūē un ir ZKM Mediju un mākslas centra rezidenču māksliniece. Anna Manankinas spekulatīvais mākslas darbs “Dārzeņu karaļvalsts, dārzeņu anarhija”(Vegetable Kingdom, Vegetable Anarchy) ir digitāli radītas mākslīgā intelekta radītas augu sugas, kas veidotas, izmantojot attēlus no Karlsrūes Botāniskā dārza un Dabas vēstures muzeja. Jaunradītais hibrīdaugs ir nepārtrauktas mutācijas rezultāts, kas ir attīstījies līdz stadijai, kuru sasniedzot pats cilvēks vairs nav vajadzīgs, jo potentciāli jebkurš šāds hibrīdaugs spētu iegūt cilvēkam līdzīgu veidolu…

Congena Lī (Jung Eun Lee) (Karlsrūē dzīvojošā Dienvidkorejas māksliniece) savā darbā "Dīķa radības: Kļūstot par vienu, esot daudzskaitlīgam" (Pond Creatures: Becoming One, Being Plural) velk asociatīvas paralēles starp abu – ne-cilvēka (dīķa radības) un cilvēka (novērotāja) – bioloģisko būtību un sociālo eksistenci; mākslas darba pamatā ir mākslinieces novērojumi par "dīķa radībām", kas dzīvo mākslinieces pašas veidotajos akvārijos (no stikla burkām), un to unikālo simbiotiskās dzīvesveidu…

Latviešu mākslinieka Riharda Vītola mākslīgā intelekta ģenerētais 3D mākslas darbs "Mežs 2.0" ir utopiska, spekulatīva vīzija par jaunām, izturīgākām koku sugām, kas simulē iespējas un izaicinājumus potenciālām izmaiņām dabā un vidē. Viņš izmanto mākslīgā intelekta algoritmus, lai turpinātu projektā “Mežs 1.0” uzsākto sugu evolūciju un mutāciju un radītu jaunu neiedomājamu koku sugu kolekciju.

Savukārt latviešu mākslinieka Jurģa Petera mākslas darbs “Kultivācijas pieradināšana” (Cultivation of Domestication) ir alegoriska interpretācija par kviešu dievišķo spēku mainīt cilvēces vēstures gaitu un ietekmēt mūs līdz pat mūsdienām. Mākslinieks par konceptuālo pamatu savam darbam ir izvēlējies Izraēlas vēsturnieka Juvala Noa Harari izvirzīto hipotēzi par to, ka pirmie "pieradinātie" graudaugi – kvieši – veicināja agrāro revolūciju un hierarhisko sabiedrību veidošanos, patiesībā pieradināja mūs, nevis otrādi. Izmantojot mākslīgā intelekta skiču un 3D skulptūru tehnikas kombināciju augmentētajā realitātē, Jurģis atdzīvina senos kviešu dievus, kas nekad nav eksistējuši, bet varētu būt bijuši.

Zanes Zelmenes mākslas darbs “Omnisence” un Sabīnes Šnē darbs “Soil Mate” pirmo reizi tika izstādīti Esplanādes parkā iepriekšējās RIXC kūrētās izstādes ietvaros, kas notika Sensus Art platformā 2021. gadā. Pētot vēstures materiālus un liecības, Zanes Zelmenes paplašinātās realitātes darbā "Omnisence" tiek rekonstruētas Esplanādes parka ainavas dažādos laika posmos – sākot ar aizvēsturi un viduslaikiem, kad tur atrādās Kubes kalns, un beidzot ar pagājušo gadsimtu 360 grādu foto sfēru formātā.

Savukārt Sabīne Šnē darbā "Soil Mate" pēta attiecības starp mākslu, mitoloģiju un zinātni. Smeļoties iedvesmu no akmens laikmeta Venēru figūrām, māksliniece izveidoja trīsdimensionālu skulptūru, kas ir versija par Gaju. Tā ir noklāta ar dažādiem augsnes veidiem, kas fiksēti Esplanādē – virtuālā mākslas darba fiziskajā atrašanās vietā.

 

Augmentētās realitātes mākslas darbi Karlsrūē būs apskatāmi Karlsrūes Valsts Dabas muzejā un pilsētvidē Frīdriha laukumā (Friedrichsplatz) no 16. augusta līdz 17. septembrim, 2023.
Atklāšana– šodien, 16. augustā, Karlsrūes pilsētas Kultūras departamenta organizētā festivāla  “Mediju māksla  ir šeit” (Media Art ist Hier”) ietvaros, kas norisinās pilsētvidē un ir daļa no Karlsrūes – UNESCO Mediju mākslas pilsētas oficiālās programmas.
https://www.cityofmediaarts.de/en/2023-07-31/new-season-of-media-art-is-here/ 

Virtuālie mākslas darbi Rīgā būs “pieredzami” Latvijas Nacionālajā Dabas muzejā un pilsētvidē Esplanādes parkā no 21. septembra līdz 11. novembrim, 2023, RIXC Mākslas un zinātnes festivāla “Kripto, māksla un klimats” ietvaros.
SensUs izstādes atklāšanas programma Rīgā notiks ceturtdien, 21. septembrī pl. 12.00, kuras ietvaros notiks izstādes kuratoru Rasas Šmites un Raita Šmita kopā ar izstādes māksliniekiem vadīta ekskursija Esplanādes parkā. Pieteikšanās ekskursijai (bez maksas) būs atvērta no 1. septembra – rixc@rixc.org. Sekojiet informācijai http://rixc.org 

SensUs AR izstādes mākslinieki: Jung Eun LEE (KR/DE), Isabella MÜNNICH (DE), Anna MANANKINA (UA/DE), Jurģis PETERS (LV), Sabīne ŠNĒ (LV), Rihards VĪTOLS (LV), Zane ZELMENE (LV). 
Kuratori: Daria MILLE (DE), Rasa ŠMITE un Raitis ŠMITS / RIXC.

SensUs AR mākslas darbi ir digitāli 3D objekti, kas sava lielā mēroga dēļ vislabāk ir “pieredzami” pilsētvidē, kur tie virtuāli paplašina urbānās “dabas kultūras” vietas. Izstādes norises laikā tiks rīkotas kuratoru un mākslinieku vadītas ekskursijas gan Rīgā, gan Karlsrūē.

Vairāk informācijas par “SensUs. Paplašinātās dabas kultūras” AR izstādes projektu:
https://sensusart.rixc.org/

Izstādes video tīzeris: https://youtu.be/jdoqE2pWCgo

Instrukcija darbu apskatei:
Lai apskatītu AR mākslas darbus 1) lejupielādējiet Sensus Art aplikāciju no Google Play Store vai App Store, 2) atveriet aplikāciju, izvēlaties kuru mākslas darbu vēlaties “pieredzēt”, pavērsiet telefona vai planšetes kameru uz leju / pret zemi 3) izvēlaties vietu, kur vēlaties “novietot” darbu un nospiediet “ievietot” (tap to place artwork).

Kontakti: rixc@rixc.org,  +371 67228478 (Birojs), +371 25358541 (Līva Siliņa)

Partneri: Latvijas Nacionālais dabas muzejs Rīgā un Valsts dabas vēstures muzejs Karlsrūē.

Atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome un UNESCO Creative Cities – Media Art City Karlsrūe.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)